Big data is hot. Steeds meer apparaten worden verbonden met ‘the Internet of things’, waardoor bedrijven een schat aan waardevolle informatie in de schoot geworpen krijgen. Hoewel de term ‘big data’ relatief nieuw is, bestond de verzameling en opslag van grote hoeveelheden informatie voor gerichte analyse al lang vóór het internet. Opkomende markten groeien in een razend tempo en de hoeveelheden gegevens die elke seconde worden gecreëerd en opgeslagen, zijn onvoorstelbaar. Big data is big. Van satellietfoto’s tot het aantal likes op je laatste Instagram post.

New oil

Big data heeft eindeloze toepassingen in bedrijven. Indien bedrijven verborgen patronen en correlaties blootleggen en zo inzicht verkrijgen in big data, levert dit ongekende commerciële mogelijkheden op. Het opslaan, analyseren en genereren van gegevens kan het beleid van een bedrijf – of dit nu een eenmanszaak is, of een type Facebook – optimaliseren op een manier die voorheen niet mogelijk was. Van risico- en personeelsmanagement tot marketing, van onderwijs en financiële instellingen tot retail. Het analyseren van gegevens kan een organisatie op verschillende manieren helpen. Bedrijven kunnen aan de hand van gegevens o.a. kosten verlagen, besluitvorming versnellen, bijleren van de concurrentie en fraude voorkomen. Dit leidt op zijn beurt tot groei en hogere productiviteit.

De cijfers over big data vormen een sterke stimulans voor multinationals – maar sinds kort ook voor minder grote ondernemingen, kmo’s en zelfstandigen –  om op grootschalige wijze gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden op hun beurt gebruikt om gericht te adverteren en om producten, productieprocessen en dienstverlening te verbeteren. Voor steeds meer bedrijven worden (persoons)gegevens de centrale ‘grondstof’ voor bedrijfsstrategie en worden deze data-driven businessmodellen en -strategieën gebruikt als strategische troef om een competitief voordeel te bemachtigen.

Techbedrijven

Het uitgelezen voorbeeld dat gebruik maakt van zo’n data-driven businessmodel is een van de grootste techbedrijven. Persoonsgegevens zijn voor Facebook een belangrijke vorm van inkomsten, aangezien het inkomsten genereert uit het gebruik en de analyse van deze gegevens. Facebook biedt haar gebruikers een ‘gratis’ dienst aan in ruil voor gegevens. Een dergelijk data-driven businessmodel vertrouwt op de gegevens van gebruikers om enerzijds hun dienstverlening te optimaliseren, maar ook om gericht te adverteren, stem- of koopgedrag te beïnvloeden of voorspellingen te doen over gebruikers.

Ook Netflix verzamelt gegevens. Dit gebeurt via sociale media, externe dataplatformen, en het platform zelf. Zo worden o.a. gegevens verzameld over de locatie van gebruikers, de interactie van gebruikers met content (pauzeren, overslaan, rewatching,…), de tijd of dag waarop een bepaald type content bekeken wordt en de invloed hiervan op het type content. Netflix weet via welk medium gekeken wordt en hoe dit het type content beïnvloedt. Met behulp van deze gegevens bepaalt Netflix niet enkel de organisatie van de inhoud voor haar gebruikers, ook vergelijkbare inhoud kan gepromoot worden. De big data strategie van Netflix vormt een mooi voorbeeld van hoe bedrijven kunnen profiteren van gegevens.

Maar ook

Niet enkel techbedrijven gebruiken big data. Ook in de retail- en productiesector heeft het verzamelen en analyseren van gegevens een directe invloed op de innovatie van producten en diensten. Retailers analyseren gegevens ter voorspelling van de vraag en trends, om concurrerende prijzen te optimaliseren en marketingstrategieën te ontwerpen. Zo hebben bepaalde retailers geconstateerd dat de vraag naar boeken in de wintermaanden toeneemt, waardoor sommige online shops het aantal boekaanbevelingen op sociale media verhogen en zich zelfs richten op regio’s waar de temperatuur daalt.

In het onderwijs kunnen docenten gegevens analyseren die zijn verzameld van miljoenen studenten over de hele wereld om te begrijpen hoe mensen leren en waarom leerlingen falen. Overheidsinstanties analyseren big data, en zorgen zo onder meer voor verbetering van openbare diensten en criminaliteitspreventie. Banken gebruiken gegevens voor klanttevredenheid, maar ook om risico’s en fraude te verminderen en tegelijkertijd te voldoen aan de richtlijnen van de toezichthouder. Big data geeft beleggers bijvoorbeeld een transparanter beeld van de verschillende markten en toekomstperspectieven van bepaalde bedrijven. Banken hebben, meer dan alle andere sectoren, de verantwoordelijkheid om de privacy van individuen te beschermen en risico’s te beheren, en big data biedt daarbij hulp. Ook de gezondheidszorg profiteert mee.

Keerzijde van de medaille

De meeste internetgebruikers lijken weinig risico te zien in het alsmaar meer delen van persoonsgegevens. Digitale communicatie en het ‘gratis’ karakter van digitale diensten leiden tot netwerkeffecten die de marktmacht versterken. Daardoor dreigen concurrenten uitgesloten te worden en consumenten afhankelijk te worden van technologiebedrijven. Klanten betalen niet met geld, maar met data. Techbedrijven kunnen op deze manier hun machtspositie gaan misbruiken. Zo werd Facebook berispt door de Duitse mededingingsautoriteit omdat ze haar machtspositie misbruikte door onduidelijke voorwaarden te hanteren, waardoor gebruikers aangespoord werden om meer persoonlijke informatie te gaan delen, en duidelijk de controle verloren over de data die zij deelden.

Conclusie

De enorme hoeveelheden aan data die bedrijven verzamelen, zijn voor hen enkel van waarde indien ze de informatie leren verwerken en begrijpen. Gegevensanalyse is het proces van het begrijpen van informatie, het leggen van verbanden en het verkrijgen van inzichten. Big data zijn big business wanneer de feiten uit de analyse een leidraad vormen voor besluitvorming. Het is van groot belang dat bedrijven van vandaag hun big data programma’s afstemmen op hun bedrijfsdoelstellingen om concurrerend te blijven. Naarmate de datamining-technologie zich verder ontwikkelt, moeten organisaties leren hoe ze inzichten kunnen interpreteren om informatie zo goed mogelijk te gebruiken. Het tijdperk van big data zal veel organisaties fundamenteel veranderen en hen naar informatiegestuurde bedrijfsmodellen leiden. Naarmate de verzameling en analyse van big data blijft toenemen, zal dit niet alleen het bedrijfsleven en de industrie, maar ook samenlevingen over de hele wereld aanzienlijk beïnvloeden.

Meer weten over big data? Twijfel niet om ons te contacteren op hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Emiel Koonen, Legal Adviser deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen.

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance