Big data: een korte kennismaking met de “nieuwe olie”

06 oktober 2020 | dJ Talks

Klinkt Big Data jou nog onbekend in de oren, maar wil je er graag meer over weten? Wil je nieuwe Big Data snufjes implementeren binnen jouw bedrijf? Vind het antwoord op al jouw vragen over Big Data in onze nieuwe blogreeks “Big Data”. Met deze eerste blogpost maken we kennis met deze opkomende techniek en proberen we een antwoord te geven op de talrijke vragen rond dit thema.

Wat is Big Data?

Wat big data is, kan vrij gemakkelijk uitgelegd worden: het gaat, zoals het woord zelf zegt, over zeer veel verzamelde gegevens. Er is geen vaste definitie voor big data, maar voor een goed begrip, vallen we terug op de volgende drie hoofdkenmerken ( de ‘3 V’s’) van big data:

  • Volume (hoeveelheid): datasets zijn zodanig groot dat ze niet meer eenvoudig en/of volledig te verwerken zijn;
  • Velocity (snelheid): de hoge snelheid waarmee gegevens worden geproduceerd/verzameld;
  • Variety (verscheidenheid): verwijst naar de verschillende soorten gegevens, deze gegevens komen uit verschillende bronnen en zijn vaak gestructureerd in verschillende formaten; ze kunnen semi-gestructureerd of ongestructureerd zijn (inclusief tekst, beeld en geluid, etc.).

In deze reeks dJ Talks bijdragen houden we dus rekening met de bovenstaande voorwaarden wanneer we spreken over big data.

Opkomst van Big Data

De laatste jaren is de aandacht voor big data sterk toegenomen, maar het is geen recent fenomeen. Al in 1999 werd de term ‘big data’ geïntroduceerd. De digitalisering en de evoluerende technologische ontwikkelingen, waardoor steeds meer gegevens kunnen worden verzameld, gegenereerd en geanalyseerd, hebben er wel voor gezorgd dat big data een steeds belangrijkere rol is gaan spelen.

Dagelijks creëren wij heel wat gigabytes aan gegevens. Deze gegevens worden op verschillende manieren gegenereerd, onder andere via e-mails, sociale media, mobiele apps, foto’s, video’s, zoekopdrachten in Google, GPS-signalen, wearables, sensoren, tracking, enzovoort. Het gebruiksgemak van moderne smartphones speelt hier natuurlijk een grote rol in. Mensen uploaden content op internet zonder er veel bij stil te staan.

Dit heeft als gevolg dat er massaal veel gegevens in real time beschikbaar zijn, wat de drijfveer versterkt voor bedrijven om (persoonlijke) gegevens van gebruikers of klanten te verzamelen en/of te analyseren om er zo voordeel uit te halen.

Gebruik van Big Data

Er zijn verschillende manieren om big data te gebruiken. Zo gebruiken verzekeraars gegevens om risico’s van individuele klanten in te schatten en daar de premie uit af te leiden, handelaren om koop- en verkoopbeslissingen te voorspellen, de politie om in te schatten waar en wanneer ze moeten patrouilleren.

Het bekendste voorbeeld van bedrijven die veel gebruik maken van big data zijn de grote techbedrijven Facebook en Google. Zij gebruiken big data om beter advies te verstrekken aan hun klanten, ervoor te zorgen dat wij langer online blijven, en om meer clicks te genereren voor advertenties. Kortom, zij gebruiken big data om geld te verdienen.

Big data en grote techbedrijven gaan dus hand in hand, maar ook niet-techbedrijven kunnen welvaren bij het gebruik van big data. Big data wordt vaak the new oil genoemd, want een van factoren om de marktwaarde van bedrijven te bepalen is tegenwoordig de hoeveelheid gegevens die ze verzamelen of generen.

Belang van Big Data

Big data biedt tal van voordelen. Zo zal de geautomatiseerde analyse van big data tijd besparen en leiden tot betere informatie en kennis, wat resulteert in nauwkeurigere beslissingen en betrouwbare voorspellingen. Dit is echter niet zonder risico, omdat het bijvoorbeeld de privacy van burgers kan aantasten of omdat het gebruik van big data kan leiden tot een ongelijke behandeling.

Met deze blog hopen we de basisprincipes rond big data geschetst te hebben. Wil je meer weten over de opportuniteiten en risico’s van big data, lees alvast onze volgende blog of contacteer ons op hallo@dejuristen.be!

Geschreven door Tiara Beelprez en Johanna Coppens, Legal Advisers deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance