“Cloud Computing” zeg je?

29 september 2020 | dJ Talks

iCloud, Dropbox, maar ook Facebook, Google of Netflix… het zijn maar enkele voorbeelden van een resem populaire cloud computingtoepassingen. Maar wat houdt dit in? Met deze blogpost trachten we een eerste beeld te schetsen van wat nu precies met cloud computing bedoeld wordt. Hiermee wordt het startschot gegeven voor onze volgende blogreeks “Cloud Computing”. Wil je aan de slag met cloud computing in jouw onderneming, maar is jouw kennis daarvan nog beperkt? Lees onze Cloud Computing reeks, waar we een antwoord proberen te bieden op de meest prangende vragen over dit specifieke thema.

Cloud computing: what’s that?

Bij cloud computing denk je ongetwijfeld aan toepassingen zoals iCloud of Dropbox. Deze programma’s maken het mogelijk om tal van foto’s of documenten op te slaan in de zogenaamde ‘cloud’. Toch is cloud computing veel meer dan alleen het aanbieden van extra opslagruimte via de cloud. Ook andere bekende applicaties zoals Facebook, Google of zelfs Netflix zijn voorbeelden van cloud computing-diensten. 

Cloud computing is eigenlijk de algemene techniek waarbij je via de ‘cloud’ allerlei diensten kunt aanbieden aan een bepaald aantal gebruikers. De cloud verwijst dus naar een soort netwerk waar verschillende computers op aangesloten zijn. Het klassieke voorbeeld van zo een netwerk is het internet. Het is wel belangrijk dat je steeds het aantal aangesloten computers op de cloud kan ‘meten’. Schaalbaarheid is immers een belangrijke factor bij cloud computing. Als je niet in staat bent om het aantal gebruikers vast te stellen, kan er geen sprake zijn van een cloud computing-dienst. 

Het doel van cloud computing bestaat er in om de belangrijkste IT-taken, bijvoorbeeld het onderhoud van de software, het maken van specifieke apps…, van op een afstand mogelijk te maken door een ander apparaat dan jouw eigen computer. Om een simpel voorbeeld te geven: wanneer je jouw Word-document in Dropbox opslaat, sla je dit document eigenlijk niet op op jouw eigen computer, maar via de internetverbinding wordt het document opgeslagen op de server van de cloud computing-aanbieder. Op die manier behoudt jouw server  zijn opslagcapaciteit en wordt deze minder belast.

Soorten cloud computing 

Cloud computingtoepassingen kunnen verschillende vormen aannemen. Klassiek kunnen we drie soorten cloud computing-diensten onderscheiden. 

Infrastructuur as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service betekent dat je een ‘infrastructuur’ ter beschikking stelt van de gebruikers. Het komt er op neer dat de gebruikers een externe server huren, maar zelf nog steeds verantwoordelijk zijn voor de installatie en het onderhoud ervan. Dit type cloud computing-diensten komt het minst vaak voor. Een typisch voorbeeld van een IaaS-dienst is Amazon Web Services. 

Platform as a Service (PaaS) 

Platform as a Service biedt de gebruiker een platform waar hij eigen software kan beheren, uitvoeren of creëren, maar waar hij zich geen zorgen hoeft te maken over de infrastructuur en het onderhoud ervan. Een voorbeeld van PaaS is Google App Engine. 

Software as a Service (SaaS)

Software as a Service biedt de eindgebruikers een softwaretoepassing, die ze via het internet kunnen benaderen. Dit type cloud computing komt het meeste voor. Een goed voorbeeld van een SaaS-dienst is Netflix.

Modellen cloud computing

Daarnaast zijn er verschillende modellen van cloud computing:

Private cloud

Een private cloud computingmodel biedt een clouddienst voor slechts één bedrijf of organisatie. Dit betekent dat slechts een beperkt aantal mensen gebruik kan maken van de dienst. In de meeste gevallen heb je voor het gebruik ervan een login en wachtwoord nodig. 

Openbare cloud

Als u een openbare clouddienst aanbiedt, kan iedereen jouw dienst via een internetbrowser gebruiken. Niettemin blijft alle hardware en software in het bezit van de aanbieder van cloud computing. Een voorbeeld van een dergelijk model is Dropbox. 

Hybride cloud

Dit is een mix van het private en publieke model. Een voorbeeld van een hybride cloud is Citrix Workspace.

Conclusie

Cloud computing biedt dus heel wat nieuwe mogelijkheden voor jouw onderneming om verschillende takken binnen de bedrijfsstructuur uit te besteden aan een externe dienstverlener. Afhankelijk van de soort en het model van de cloud computing-toepassing zal je meer of minder invloed hebben op de precieze uitwerking ervan. Zo biedt een SaaS-toepassing minder manoeuvreerruimte, omdat er louter een software wordt geleverd, daar waar je bij een IaaS-oplossing enkel de externe server gebruikt, maar zelf nog instaat voor de invulling. 

In onze volgende blogpost lees je alles over de voordelen die een cloud computing kunnen opleveren binnen jouw onderneming!

Wil je meer weten over cloud computing diensten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze specialisten staan altijd voor je klaar en zijn bereikbaar via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Helena Depaepe , Legal Adviser deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance