Is een klassieke escrow bij Cloud Computing (nog) werkbaar?

29 oktober 2020 | dJ Talks

De vorige blogs over Cloud Computing leerden ons dat cloud computing tal van voordelen biedt voor een onderneming, maar ook toch enkele nadelen.  In deze blog trachten we na te gaan of de klassieke techniek van de escrow, die voornamelijk wordt toegepast in software-overeenkomsten, ook bij cloud computing overeind kan blijven.

Wat is een escrow?

De escrow is een vorm van zekerheid die handig kan worden ingezet in allerlei softwareovereenkomsten. Concreet komen de maker en opdrachtgever van een bepaalde software overeen dat een kopie van de broncode zal worden bewaard bij een escrow-agent. Hierop bestaan er verschillende varianten.

Wanneer de maker van de software niet langer in staat zou zijn om zijn diensten met betrekking tot de software te leveren, bijvoorbeeld omdat hij failliet is, kan de opdrachtgever bij de escrow-agent de broncode halen, van zodra de voorwaarden van de overeenkomst zijn voldaan. Aan de hand van die bewaarde broncode kan de opdrachtgever immers een nieuwe IT’er onder de arm nemen die de software verder kan onderhouden of uitwerken.

De bedoeling van dergelijke zekerheidstechniek bestaat er in om de opdrachtgever zoveel mogelijk te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden die zouden ontstaan bij de maker van de software.

Het probleem van escrow bij cloud computing

Wens je gebruik te maken van een escrow in jouw cloud computingovereenkomst, let er dan op dat de klassieke escrow niet langer voldoende is om de verderzetting van de software te garanderen. Het probleem van escrow bij cloud computing situeert zich op twee niveaus:

  1. Geen systeemoverdracht

Een eerste probleem van de klassieke escrow bij een cloud computingovereenkomst stelt zich bij de server.

Heb je een overeenkomst gesloten waarbij de software wordt geïnstalleerd op jouw eigen server, dan is dit geen probleem. Je kan de software blijven gebruiken en aan de hand van de bewaarde broncode kunnen er makkelijk updates en dergelijke worden uitgevoerd.

Bij cloud computingovereenkomsten daarentegen wordt dat moeilijker. Het principe van cloud computing bestaat er immers in dat diensten worden geleverd op een externe server (meestal de server van de maker zelf), zodat jouw eigen server/computer minder belast wordt. Indien jouw IT’er dan plots wegvalt, ben je niet veel met de broncode van software die je niet eens zelf op je server hebt staan.

  1. Geen dataoverdracht

Het tweede probleem van een klassieke escrow bij cloud computing is de afwezigheid van dataoverdracht. Dit sluit nauw aan met het eerste probleem. Een klassieke escrow slaat immers enkel op de overdracht van de broncode. Je bent misschien wel in het bezit van de broncode, maar alle reeds verworven data in de uitvoering van de cloud computing-dienst zal verloren gaan.

De weg naar een oplossing?

Om die reden wordt een nieuwe variant van de escrow in het leven geroepen: de SaaS-escrow. In zo een geval krijgt de gebruiker geen broncode, maar een standaarddocument met alle relevante informatie over de servers, de software… Toch zal er steeds rekening moeten worden gehouden met de concrete situatie. Een combinatie van de klassieke escrow en de SaaS-escrow lijkt dan ook nuttig.

Wil je meer weten over escrow in cloud computing-diensten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze cloud computing specialisten staan altijd voor u klaar en zijn bereikbaar via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Helena Depaepe, Legal Adviser deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance