Steelt artificiële intelligentie straks onze banen?

01 oktober 2020 | dJ Talks

De meningen over artificiële intelligentie zijn verdeeld. Optimisten zien de technologie als een echte groeimotor. Tegenstanders denken dan weer dat er mogelijk massaal banen zullen verdwijnen.

Het verdwijnen van jobs

Artificiële intelligentie heeft het potentieel om bedrijven op een efficiëntere en productievere manier te laten werken. Er zijn tools die in enkele minuten moeilijke documenten analyseren, spraakdetectors die vergaderingen notuleren, algoritmes die röntgenfoto’s lezen… Hierdoor kan het taken gaan overnemen die vroeger uitsluitend door de mens werden gedaan. Op deze manier wordt AI een nieuwe speler op de arbeidsmarkt met zeer aantrekkelijke eigenschappen. Zo heeft AI geen uurloon, geen nood aan vakantie en geen sociale rechten. Waarom zou je baas hier niet voor kiezen?

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat toenemende automatisering en de opkomst van artificiële intelligentie tegen 2030 invloed zal hebben op 94 procent van alle banen en dat zelf 21 procent van de huidige banen in België helemaal kan verdwijnen. Jobs uit de sectoren van transport, handel en de maakindustrie waarin veel geautomatiseerd kan worden, zijn bedreigd en kunnen vervangen worden door snellere en efficiëntere AI-toepassingen.

AI zal ook zorgen voor een andere invulling van de job, de routinematige taken zullen worden geautomatiseerd waardoor de werknemer zich kan focussen op het ontwikkelen van technische, sociale en creatieve vaardigheden. Zo verlenen chatbots bijvoorbeeld aan klanten antwoorden op eenvoudige vragen en houden de werknemers zich bezig met meer complexe vraagstukken. AI wordt op deze manier een verlengstuk van werknemer en samenwerken zorgt voor een hogere productiviteit en economische groei.

De keerzijde

De geschiedenis leert ons dat in de andere industriële evoluties heel wat sectoren verdwenen zijn, maar telkens nieuwe tevoorschijn kwamen. Dit is in deze digitale evolutie niet anders. Alleen al de technologische sector zal duizenden nieuwe mensen nodig hebben om de AI-systemen te gaan ontwerpen, bouwen en onderhouden. Daarnaast is er ook vraag naar juristen die zich specialiseren in alles wat met AI te maken heeft en mensen die deze systemen gaan controleren. De data die gebruikt wordt in het algoritme moet namelijk privacyproof zijn, geen vooringenomenheid bevatten en ook de uitkomsten moeten worden nagezien (het zogenaamde “recht op menselijke tussenkomst” bij automatische besluiten die over u gaan en die gevolgen voor u hebben).

Indien de overgang goed wordt aangepakt, is het zelfs mogelijk méér banen te creëren dan er verloren gaan. De overgang naar dit digitale tijdperk zal goed ondersteund moeten worden door de overheid en bedrijfswereld. Er zullen veel mensen moeten herschoold worden en het onderwijs zal veel nieuwe opleidingen aan bod moeten brengen. Wanneer hier niet naar gekeken wordt, dreigt een enorme stijging van de werkloosheid die tot een economische crisis kan leiden. Wordt hier integendeel wel goed mee omgegaan dan staat een enorme economische groei voor de deur.

Het staat vast dat vele jobs gaan verdwijnen en dat AI mensen zullen vervangen. Maar mensen zullen nu ingezet worden bij taken die AI niet kan, zoals empathie tonen, communiceren en prioriteiten stellen. Mensen krijgen de kans om meer mens te zijn. En wat kunnen we daar op tegen hebben?

Bij deJuristen volgen we de laatste ontwikkelingen op gebied van AI op de voet. Bij vragen hierover kan u ons steeds contacteren via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Delphine Cannoot en Paulien Vandenborre, Trainees deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance