Waarom cloud computing niet altijd een goede oplossing biedt

20 oktober 2020 | Cloud Computing, dJ Talks, IT-recht

In onze vorige blog rond cloud computing bespraken we vijf concrete voordelen van cloud computing binnen een onderneming. Natuurlijk is het gebruik van cloud computing niet altijd de beste oplossing. Daarom proberen we in deze blogpost vijf specifieke nadelen van cloud computing op een rijtje te zetten.

Vijf nadelen van cloud computing

Cloud computing brengt heel wat voordelen met zich mee, maar kan ook heel wat nadelen teweegbrengen. We lijsten de nadelen van cloud computing voor jouw onderneming even op in deze blog.

  1. Beschikbaarheid

Een van de belangrijkste nadelen van cloud computing is de beschikbaarheid, of beter de onbeschikbaarheid. Cloud computing ligt namelijk volledig in de handen van de cloud provider. Normaliter zijn cloud computing toepassingen steeds beschikbaar zolang je een internetverbinding hebt, maar de beschikbaarheid kan niet altijd voor de volle 100% gegarandeerd worden. Het kan altijd gebeuren dat er een onverwachte storing ontstaat bij jouw favoriete cloud provider, waardoor je niet langer toegang hebt tot belangrijke documenten. Sommige cloud providers zullen wel een zekere garantie kunnen bieden, maar zijn dan ook vaak duurder.

Bovendien moet je er ook steeds rekening mee houden dat de cloud provider plots kan beslissen om de dienst niet langer te leveren. Of dat de cloud provider failliet wordt verklaard. Het is ook mogelijk dat de servers van jouw cloud computer gehackt worden of dat er een crash ontstaat. Je anticipeert dus best op zulke situaties door bijvoorbeeld steeds een reservekopie te voorzien op jouw server. Je kan het risico ook spreiden door beroep te doen op meerdere cloud computingdiensten.

In elk geval: in functie van het risico dat je wél of niet wil lopen, zal het erg belangrijk zijn de overeenkomst met je cloud provider goed te begrijpen en, waar mogelijk, garanties te negotiëren.

  1. De Amerikaanse cloud provider

Een tweede nadeel van cloud computing situeert zich op juridisch vlak, in het bijzonder wanneer beroep wordt gedaan op Amerikaanse cloud providers. Wanneer je binnen jouw onderneming gebruik maakt van Amerikaanse cloud computingtoepassingen kan het voorkomen dat jouw gegevens niet langer in de Europese Unie worden opgeslagen. In zo een geval zal je er, overeenkomstig de GDPR, over moeten waken dat de Europese gegevens op dezelfde manier beschermd zullen worden in de VS. Kan er geen adequaat beschermingsniveau worden gegarandeerd, dan moet je er rekening mee houden dat jouw onderneming als verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk kan worden gesteld in geval van datalek.

Vroeger kon je als Europese onderneming gemakkelijk gebruik maken van Privacy Shield-gecertificeerde Amerikaanse cloud providers. Sinds het recente Schrems II-arrest besliste het Hof van Justitie echter dat dit Privacy Shield niet langer geldig is. Je zal in zo een geval moeten kijken of je gebruik kan maken van Standard Contractual Clauses om voldoende bescherming van de gegevens te kunnen garanderen.

  1. Veilige opslag?

Het derde nadeel ligt nauw samen met het tweede nadeel. Je weet zelden exact waar de cloud provider jouw gegevens opslaat. De volledige data opslag ligt dus buiten jouw bereik, waardoor je dus volledig moet vertrouwen op de cloud provider.

  1. Altijd een goede internetverbinding

De cloud computing toepassing kan je enkel gebruiken wanneer je een internetverbinding hebt. Dit is dus zeker mee te nemen in de afwegingen om over te gaan tot het gebruiken van een cloud computing toepassing.

  1. Financiële plaatje

Hoewel cloud computing op bepaalde punten kostenbesparend kan zijn, moet je er ook bij stilstaan dat het toch ook bepaalde kosten met zich mee kan brengen. De provider van de cloud omgeving zal je immers heel wat diensten kunnen aanleveren die gepaard gaan met het beschikbaar stellen van de cloud omgeving, en dat komt aan een prijs.

Conclusie

Hoewel cloud computing dus heel wat voordelen heeft, brengt het toch ook een aantal belangrijke nadelen met zich mee die niet een invloed kunnen hebben wanneer je overweegt om voor cloud computing te kiezen binnen jouw onderneming.

Bij vragen hierover kan u ons steeds contacteren via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Helena Depaepe, Legal Adviser deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance