Consignatie, een revelatie in e-commerce.

01 augustus 2017 | e-Commerce, e-Compliance

Handelaars moeten vaak diep in hun buidel tasten om goederen van leveranciers te kopen in de hoop dat ze al deze goederen kwijtraken aan consumenten om zo het hoofd boven water te houden. Maar ook leveranciers kunnen soms last hebben hun volledige stock verdeeld te krijgen over handelaars. Er bestaat echter zoiets als consignatieovereenkomsten die hierbij stevig kunnen helpen. Geen magische oplossing, maar voor e-commerce kan het wel echt van pas komen.

Wat is consignatie?

Een consignatie houdt in dat een leverancier een goed ter beschikking stelt aan een handelaar, in de praktijk vaak de webshophouder, waarbij de handelaar nog niet onmiddellijk moet betalen bij levering. De handelaar mag namelijk eerst zelf op zoek gaan naar een koper en pas als hij het goed verkocht heeft, zal de handelaar de leverancier moeten betalen. In de sector van elektronische handel kan het dus een erg handige regeling opleveren.

Er bestaan verschillende soorten consignatieovereenkomsten met als belangrijkste verschil tussen de verschillende vormen op wiens naam de uiteindelijke verkoop aan de derde koper zal staan. Het is mogelijk dat dit louter via de handelaar gebeurt. Dan zal er op het moment van de uiteindelijke verkoop een koopovereenkomst zijn tussen de leverancier en de handelaar en tussen de handelaar en de derde koper. Dit kan ook rechtstreeks gebeuren vanuit de leverancier, maar dan treedt de handelaar eigenlijk gewoon op als tussenpersoon.

Voordelen van consignatieovereenkomsten

Voor handelaars zijn er vele voordelen bij het gebruik van consignatieovereenkomsten. Eerst en vooral heb je als handelaar op deze manier veel minder risico. De eigendom van de goederen blijft namelijk bij de leverancier zolang je nog geen koper hebt gevonden. Enkel indien je een koper vindt, zal je de inmiddels verkochte goederen daadwerkelijk moeten overkopen. Het kan wel zijn dat je als handelaar nog steeds het risico loopt dat wanneer je verkoopt, de uiteindelijke koper niet kan betalen. Bovendien levert het ook voordelen op qua voorraad en stockeren. Zo zal je minder behoefte hebben aan een grote stockage ruimte of een goed voorraadbeheer, aangezien je naar alle waarschijnlijkheid gemakkelijk klanten zal vinden die zonder al te veel risico jouw goederen willen proberen te verkopen.

Voor leveranciers kan consignatie ook enkele voordelen bieden. Eén voordeel is dat je minder bent aangesteld op de kredietwaardigheid van je klanten. De goederen blijven namelijk diens eigendom totdat de klant de goederen zelf kan verkopen en bijgevolg hem zal kunnen betalen. Goede voorraad beheer kan verder van pas komen indien je een kleine leverancier of producent bent die probeert zijn goederen bij grote bedrijven te verkopen voor wat meer naamsbekendheid. Doordat die bedrijven dan geen risico moeten lopen, zullen ze misschien wat happiger zijn om met jou in zee te gaan.

Opletten geblazen

Als handelaar zijn de nadelen van de consignatie eerder beperkt, maar soms kan het belangrijk zijn dat je zelf de eigendom bezit van de goederen die je wenst te verkopen. Zo kan het zijn dat je bepaalde activiteiten als handelaar niet zal mogen doen, tenzij je toestemming hebt van de leverancier. Maar vooral als leverancier brengt handelen via consignatie toch redelijk wat nadelen met zich mee. Het belangrijkste nadeel is natuurlijk dat je als leverancier zult moeten wachten op je geld totdat je klant de goederen verkocht heeft. En indien hij je goederen niet verkocht krijgt, zou je weleens je (oude) goederen moeten terugnemen, wat financieel zeer nefast kan zijn. Bovendien moet je erop kunnen vertrouwen dat je klant jouw goederen met zorg behandelt, anders zou je weleens op niets kunnen terugvallen als je toch je goederen zou willen terugvragen. Hier bestaan natuurlijk wel oplossingen voor, zoals garanties en dergelijke, maar als leverancier moet je deze risico’s wel steeds in acht nemen.

Handig, maar niet voor iedereen

Een consignatieovereenkomst is een handige manier om te contracteren voor webshops. Het zal echter niet steeds van toepassing zijn, in sommige situaties zullen leveranciers gewoonweg niet akkoord gaan met het gebruik van dergelijke contractvormen. In andere situaties kan het wel een heel eenvoudige en efficiënte manier zijn van handel drijven. Indien je een dergelijke vorm van contracteren wenst te gebruiken, is het wel aan te raden een degelijke overeenkomst te hanteren, er zijn namelijk wat valkuilen als aansprakelijkheid, waarborg en statuten waar je liever niet in wil vallen. Hiervoor kan je uiteraard bij deJuristen terecht.

Geschreven door Jules Peremans en Thomas Vermaerke, IT-jurist bij deJuristen Gent.

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance