De 5 meest gemaakte fouten in algemene voorwaarden van webshops

30 januari 2018 | e-Commerce, e-Compliance

leestijd: circa 5 minuten.

30/01/2018

1. Je kopieert (stukken uit de) algemene voorwaarden van andere ondernemingen.

Algemene voorwaarden kopiëren van andere websites is niet alleen in strijd met het auteursrecht (lees: de oorspronkelijke auteur kan een schadevergoeding eisen), het is daarnaast ook gewoon een slecht idee. Iedere webshop is anders en heeft dus nood aan andere algemene voorwaarden. Wie zomaar algemene voorwaarden van het internet plukt en naar eigen goeddunken aanpast, riskeert bepalingen op te nemen die helemaal niet wettelijk zijn. Ongeldige bepalingen worden in zo’n geval automatisch vervangen door een klantvriendelijker alternatief. Wat ook kan, is dat je wettelijk verplichte bepalingen gewoonweg vergeet te vermelden, met alle gevolgen vandien.

Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken: een webshop die tweedehands goederen verkoopt, kan de wettelijke garantietermijn van twee jaar ten aanzien van consumenten in principe terugbrengen op één jaar. Dit op voorwaarde dat deze verkorte garantietermijn uitdrukkelijk is opgenomen in de algemene voorwaarden op de website. Is de eigenaar van de webshop dit vergeten vermelden, bijvoorbeeld omdat hij de algemene voorwaarden heeft overgenomen van een webshop die géén tweedehands goederen verkoopt, dan zal de consument recht hebben op een garantietermijn van twee jaar.

2. Je houdt geen rekening met consumenten.

Webshops die enkel ondernemingen als klanten (B2B) hebben, moeten zich weinig zorgen maken. Tussen handelaars is er een uitgebreide contractuele vrijheid. Dit betekent dat de eigenaar van zo’n webshop de algemene voorwaarden zeer eenzijdig en streng kan opstellen. De situatie verandert wanneer we te maken hebben met consumenten.

Vooreerst dien je als houder van een webshop verplicht de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen vermelden. Binnen deze termijn kan de consument zich bedenken en het product, zonder opgave van enige reden, terugsturen in ruil voor de aankoopsom.
Vergeet je de herroepingstermijn te vermelden, dan wordt de termijn, bij wijze van sanctie, met 12 maanden verlengd. Daarnaast moet je ook duidelijk aangeven in welke gevallen het herroepingsrecht niet geldt (bijv. voor op maat gemaakte producten of snel bederfbare goederen).

Verder is het niet toegestaan bepalingen in de algemene voorwaarden op te nemen die in de zwarte lijst van onrechtmatige bedingen staan (artikel VI.83 Wetboek Economisch Recht).
Zo is het onder meer verboden om een onredelijk korte termijn te bepalen om gebreken in het geleverde product te melden.

Ten slotte moet je als uitbater van de webshop de consument steeds informeren over de mogelijkheid om eventuele klachten in te dienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Online Dispute Resolution-platform (ODR of online geschillenbeslechting).
Dit met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing.

3. Je voldoet niet aan de taalvereisten.

In tegenstelling tot andere documenten, zoals facturen en dergelijke, bestaat er geen strikte regeling omtrent het taalgebruik bij algemene voorwaarden. De gouden regel is dat de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk moeten zijn voor de tegenpartij. Deze vage omschrijving laat uiteraard nog steeds ruimte voor discussie.

Om elk conflict te vermijden, kan je jouw algemene voorwaarden best opstellen in die talen die door jouw klanten het meest gebruikt worden. Zo zal een onderneming die in Vlaanderen gevestigd is, maar die zich richt op de Benelux-markt, zijn algemene voorwaarden moeten opstellen in zowel het Nederlands als het Frans. In een EU-context wordt ervan uitgegaan dat een Franse en Engelse vertaling volstaan. In het geval jouw webshop zich evenwel heel concreet richt op de Duitse markt, zal het verstandig zijn ook een Duitse versie van jouw algemene voorwaarden te voorzien.

Met het oog op transparantie kan je in jouw algemene voorwaarden en op jouw website duidelijk aangeven tot welke landen jouw webshop zich richt. Omgekeerd heb je ook de mogelijkheid om uitdrukkelijk te bepalen aan welke landen je niet levert, bijvoorbeeld omdat het niet haalbaar of rendabel is. In zo’n geval is het natuurlijk essentieel dat je jouw woord ook nakomt. Als je een bepaalde consument benadert in zijn eigen taal, zal hij ook het recht hebben om de algemene voorwaarden in zijn taal te raadplegen. Denk dus ook goed na vooraleer je jouw website in verschillende talen aanbiedt.

Als je jouw algemene voorwaarden laat vertalen, voeg je best ook nog een extra clausule toe die verduidelijkt dat de initiële versie steeds primeert op de vertaalde versie(s). Bijvoorbeeld:

“The Terms of Sale can be consulted in Dutch, French and English. In case of a discrepancy between the different versions, the Dutch version prevails.”

4. Je vergeet een privacy policy en cookie policy op te nemen.

Webwinkels zijn – overeenkomstig de Belgische privacywetgeving en de GDPR – verplicht om aan te geven welke persoonsgegevens ze verzamelen en voor welke doeleinden zij deze persoonsgegevens verzamelen. Verder moeten zij klanten uitdrukkelijk wijzen op hun recht om deze persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te laten verwijderen, etc.

Door een privacy policy te vermelden op zijn website kan de ondernemer zich indekken tegen aansprakelijkheden die voortvloeien uit de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

De wet bepaalt dat je steeds de toestemming van de website-bezoeker nodig hebt voor het gebruik van cookies, aangezien via cookies persoonsgegevens verwerkt worden. Om deze toestemming op rechtsgeldige wijze te bekomen, vereist de wet dat de bezoeker van de website een cookie policy of cookiebeleid kan raadplegen.

In zo’n cookie policy moet duidelijk vermeld staan welke categorieën cookies op de site gebruikt worden, welke doeleinden deze cookies voor ogen hebben, hoe lang deze cookies bewaard worden, hoe men het gebruik van cookies kan tegengaan en of er persoonsgegevens worden verzonden naar derde partijen (bijv. via third party cookies).

5. Je houdt jouw algemene voorwaarden niet up to date.

De relevante wetgeving voor webshops verandert regelmatig. Dit betekent dat een webshop die vandaag juridisch in orde is, dat morgen misschien niet meer is. Denk bijvoorbeeld aan de privacywetgeving die op dit ogenblik ingrijpend wijzigt.

Je ziet de bui al hangen: zonder degelijke begeleiding en ondersteuning van een jurist riskeer je al snel opgescheept te zitten met onvolledige, onjuiste en/of verouderde algemene voorwaarden. Een kleine tip (als we zo vrij mogen zijn): met een jarenlange ervaring in e-commerce is deJuristen een meer dan geschikte juridische partner.

Geschreven door Jan Joos en Edward Huyghe.

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance

Onze website gebruikt cookies en verzamelt informatie over je bezoek om onze website te verbeteren. Bekijk onze  Cookie verklaring en maak hieronder een keuze.

Cookie settings

Hieronder kan je kiezen welke soorten cookies je toelaat op deze website. Klik op de  "Save cookie settings" knop om je voorkeuren op te slaan.

Functionele cookiesOnze website gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken.

Analytische cookiesOnze website gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyzeren en te optimaliseren.

Social media cookiesOnze website plaatst sociale media cookies om 3rd party content to tonen. Deze cookies kunnen mogelijks je persoonlijke data tracken.

Advertentie cookiesOnze website plaatst advertentie cookies om je 3rd party advertenties te tonen op basis van je interesses.

Andere cookiesOnze website plaatste 3rd party cookies van andere 3rd party diensten die geen analytische, social media of advertentie cookies zijn.