Microsoft moet gehoorzamen

17 september 2012 | e-Commerce, e-Compliance

#

Het vervolgverhaal van de Microsoft-affaire heeft er opnieuw een nieuwe episode bij. Microsoft belooft immers om te gehoorzamen aan de Europese instanties die het bedrijf het gebruik van een keuzescherm verplichten. Dit zou een einde moeten maken aan de verboden koppelverkoop van Windows en de webbrowser Internet Explorer.

Het Microsoft-arrest in het begin van deze eeuw was de start van deze affaire. De Europese Commissie veroordeelde Microsoft in 2004 tot een monsterboete van maar liefst 497 miljoen euro en allerlei maatregelen, wegens misbruik van machtspositie.

 

Windows Media Player

De inbreuk op het toenmalige artikel 82 van het EG-verdrag was er in de eerste plaats omdat Microsoft weigerde interoperabiliteits¬informatie te verschaffen aan mogelijke concurrenten, waardoor ze de markt voor zichzelf hielden en concurrentie nagenoeg onmogelijk werd. Daarnaast maakte de aanhechting van Windows Media Player aan het Windows-besturingssysteem een verboden koppelverkoop uit. Het Gerecht bevestigde deze beslissing in hun arrest uit 2007. Een jaar later werd een boete van meer dan 800 miljoen opgelegd wegens het niet-gehoorzamen aan de maatregelen die door de Commissie werden opgelegd. Maar daarmee was de zaak nog niet ten einde. In januari 2009 opende de Europese Commissie immers een nieuw mededingingsonderzoek tegen Microsoft.

 

Keuzescherm

De Commissie beschuldigde Microsoft van misbruik van machtspositie. Internet Explorer stond immers als automatische webbrowser ingesteld bij het gebruik van Windows. Microsoft, afgeschrikt door de eerdere hoge boetes, onderhandelde met de Europese autoriteiten en ging akkoord om een een keuzescherm of ‘ballot browser‘ in Windows te verwerken, waardoor gebruikers bij aanvang de keuze hadden tussen Internet Explorer of andere browsers zoals Opera, Firefox of Google Chrome. Maar in de nieuwe versie Windows 7 (Service Pack 1) was deze keuzemogelijkheid opeens verdwenen, waardoor klachten werden ingediend door onder andere Google en Mozilla, omdat hun browsers niet dezelfde toegang verkregen.

 

Besluit.

Nadat hierover in juli van dit jaar een nieuw onderzoek werd geopend, lijkt Microsoft zich opnieuw te schikken naar de Europese conclusies. Topman Steve Ballmer van Microsoft sloeg mea culpa en verzekerde aan Joaquin Almunia, Europees Commissaris voor concurrentie, dat het keuzescherm opnieuw geïntegreerd zal worden in de huidige besturingssystemen en het nieuwe Windows 8, en dit ongeacht de uitslag van het lopende mededingingsonderzoek. Microsoft wijt deze tekortkoming immers aan ’technische problemen’. Rebellie van Microsoft zou hen immers duur te staan komen, gezien de boete kan oplopen tot maar liefst 7 miljard dollar. Een verliespost die Microsoft vanzelfsprekend kost wat kost wil vermijden.

 

Deze juridische bijdrage werd geschreven door jurist Christophe Meysmans, redacteur voor deJuristen.

 

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance