Terwijl het belang van e-commerce blijft toenemen, zit ook de juridische wereld niet stil. Door nieuwe regels uit te vaardigen, proberen onze overheden om de consument te beschermen, én de vrije werking op de Europese markt te vrijwaren. We begrijpen dat het daardoor niet steeds eenvoudig is om door het bos nog de bomen te zien. Om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen, zetten we hier nog even een aantal nieuwigheden op een rijtje. 

Richtlijn Digitale Inhoud 

In een vorige blog schreven we al over deze Richtlijn. De Richtlijn Digitale Inhoud komt tegemoet aan een vaak terugkomende klacht van consumenten: stel dat je als consument muziek download, maar dat de muziek niet compatibel blijkt te zijn met je toestel en dus niet kan afspelen, wat doe je dan? Want op je herroepingsrecht kan je in dit geval geen beroep doen. 

Tot voor de Richtlijn in werking trad, was er geen antwoord op de vraag en kon de verkoper zijn eigen regels opleggen. Door de Richtlijn Digitale Inhoud zijn er nu echter objectieve en subjectieve conformiteitsvereisten waar het digitale product aan moet voldoen. Voor de verkoper van digitale inhoud wil dit zeggen dat zijn operationele procedures, maar vooral zijn verkoopsvoorwaarden, best grondig onder de loep worden genomen.

Zoals reeds werd aangehaald is de Richtlijn al in werking getreden, maar ze moet eerst nog omgezet worden in nationale wetgeving. De deadline daarvoor is 1 juli 2021. De Belgische wetgever heeft dus nog wat tijd. We raden echter de aanbieders van digitale inhoud aan om nu reeds te starten met de analyse van welke wijzigingen zich hierdoor opdringen aan de bestaande werkwijze, zodat dit ook tijdig kan vertaald worden in aangepaste juridische voorwaarden.

Nieuwe btw-regels voor de e-commerce sector

Normaal gezien zouden op 1 januari 2021 nieuwe btw-regels voor de e-commerce sector in werking treden. Dit werd echter uitgesteld door de Coronacrisis. De nieuwe datum van inwerkingtreding ligt op 1 juli 2021. Dit wil zeggen dat er nog voldoende tijd is om de nodige maatregelen te nemen en je onderneming op deze verandering voor te bereiden. 

Er komt onder andere een nieuwe omzetdrempel. De omzetdrempel bedraagt € 10.000 per jaar. De e-commerce ondernemers die onder deze drempel blijven en slechts in één EU-lidstaat gevestigd zijn, mogen hun btw in rekening brengen in het EU-land waar het transport van de goederen begint, in plaats van in het land waar het transport eindigt. Indien dit op jou van toepassing is, zal je dus aanpassingen moeten doorvoeren in je administratie en facturering. Ook hier is het voor kleine webshophouders die internationaal leveren kwestie van tijdig de analyse te starten van de impact op hun zakenmodel. Indien nodig zullen de verkoopsvoorwaarden hierop moeten worden afgestemd. 

Digital Services Act

Tot slot willen we ook meegeven dat de EU van plan is om een nieuwe Digital Services Act uit te vaardigen. De nieuwe Digital Services Act moet ervoor zorgen dat de interne markt voor digitale diensten wordt versterkt en dat kleinere bedrijven geholpen worden door de nodige juridische duidelijkheid en gelijke concurrentievoorwaarden te scheppen. Dit initiatief zal dus ongetwijfeld leiden tot nieuwe regels waarmee ondernemingen rekening moeten houden hij het uitbaten van een webshop.

Momenteel wordt er over deze Act nog druk onderhandeld. De stemming is gepland voor september. Pas dan kunnen we nagaan hoe groot de impact van deze Act gaat zijn op de huidige regeling, en de nodige aandachtspunten aankaarten. 

P2B (Platform-to-Business) Richtlijn

Bied je een platform aan dat zich richt op online ondernemers die verkopen aan consumenten? Dan begint de tijd écht wel te dringen om je platform voorwaarden transparant te stroomlijnen met de P2B Richtlijn die vanaf 12 juli in werking zal treden!

Wat dit betekent, lees je in een eerdere blog van deJuristen.

Conclusie

De EU kent een niet-aflatende beweging om nieuwe regels uit te vaardigen rond digitaliteit. De bovenstaande vernieuwingen zijn slechts een kleine greep uit wijzigingen die we kunnen verwachten, en komen bovenop de reglementering die de laatste jaren reeds in voege is getreden. 

De juiste verkoops- of servicevoorwaarden zijn voor een digitale ondernemer dan ook verre van een statisch gegeven. Een regelmatige checkup van deze documenten is dan ook geen overbodige luxe. deJuristen helpen je hierbij graag om dit op structurele wijze onder controle te houden. Meer weten? Contacteer ons via hallo@dejuristen.be !

Geschreven door Johanna Coppens, Legal Adviser deJuristen en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance