Een neutraal internet, komt het nog?

04 september 2013 | e-Compliance

#

Een gelekt voorstel van de Europese Commissie maakte onlangs ophef in de digital rights gemeenschap. Vice-president Neelie Kroes kwam kort daarop langs alle kanten onder vuur wegens haar gemaakte beloftes over netneutraliteit en een internet zonder data discriminatie.

In de gelekte tekst staat netneutraliteit niet centraal, helaas, ze wordt zelfs niet vernoemd. Er is wel sprake van een recht tot vrije toegang tot internet en vrij gebruik van applicaties, content en dergelijke. Hierna wordt daarop een enorme uitzondering op gemaakt ten voordele van het bekende QoS (Quality of Service). Dit principe werd vroeger gebruikt om catastrofale of buitensporige gebreken aan “dienst” te vermijden tijdens de overbelasting van een netwerk.  De bepaling uit het gelekte document geeft aan de providers het recht om afspraken te maken met derden om hun een bepaalde kwaliteit/snelheid voor te behouden. Daaruit blijkt duidelijk de evolutie van de QoS naar een commercieel instrument.

This is exactly the opposite of net neutrality, which is the principle that all data packets must be treated equally, regardless of their source, destination, or application.
-Giusy Cannella, Access-

 

QoS is voor hardcore digital rights bloggers haast een synoniem geworden voor algemene throttling. Het is niet moeilijk om te zien dat hier een vorm van misbruik mogelijk is waardoor het onmogelijk wordt voor start-ups om aan grond te winnen op een netwerk voorbehouden voor de concurrent.

Naar mijn mening is een verzekerde Quality of Service niet per definitie onrechtvaardig. Het hangt er dan van af hoeveel van de data-stroom je reserveert voor de bevoorrechte dienst en hoeveel er overblijft voor andere diensten. Er lijkt dus een rechtvaardige tussenoplossing mogelijk, maar de techniciteit en specificiteit die daarvoor vereist is komt zelden voor in dit soort wetgeving. Zodra niet-bevoorrechte dienstenaanbieders geen, of nauwelijks, last ondervinden van de voorrangsregel is er een rechtvaardig evenwicht maar verdwijnt de commerciële aantrekkelijkheid van QoS ook bijna volledig.

Doordat men gedurende enkele weken de authenticiteit van het gelekte document niet ontkent, mogen we er van uitgaan dat de telecomindustrie deze veldslag gewonnen heeft. Het betreft echter nog een gelekt voorbereidend document waarrond tot september nog stevig lobbywerk zal worden verricht.

“Blocking or throttling services isn’t just unfair and annoying for users – it’s a death sentence for innovators too. So I will guarantee net neutrality.”
-Neelie Kroes, Vice President Europese Commissie-

Neelie Kroes leidt de digitale agenda van de EU en vecht al lange tijd voor netneutraliteit en internetvrijheden. Ze wordt daarom door sommigen bekeken als generaal van deze oorlog tegen data-discriminatie, maar anderen gebruiken haar liever als zondebok. Deze laatsten moeten echter herinnerd worden dat Mevrouw Kroes wel degelijk invloed heeft op deze onderwerpen, maar niet in haar eentje in de Commissie zetelt. De internetburger heeft aan Kroes een goede bondgenoot die nog steeds met passie en vuur vrijheden verdedigt. Met deze wens ik dan ook een hart onder de riem te steken bij Kroes, haar assistenten en iedereen die voor een vrij internet vecht.

 

Het lijkt dus erg onwaarschijnlijk dat netneutraliteit centraal zal staan in het finale voorstel van de Commissie. Dit leek me weliswaar een betere strategie om het voorstel door het Parlement te krijgen, aangezien parlementariërs doorgaans positief staan tegenover initiatieven die de burgers vrijheden en rechten verlenen. Indien dit gelekte voorstel zou worden ingediend kunnen we (alvast hopelijk) een waslijstje amendementen verwachten. Dan valt de bal weer in het kamp van de Commissie en zitten we (helaas) nog een tijdje zonder modern telecomkader omtrent netneutraliteit.

Bronnen: Access, Bits of Freedom, Speech Neelie Kroes

 

Deze juridische bijdrage werd geschreven door jurist Bert Nijs, redacteur voor deJuristen.

 

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance