Voortaan online winkelen zonder beperkingen?

05 december 2018 | e-Commerce, e-Compliance

05/12/2018

Ooit al verveeld geweest door het feit dat je geen bestelling kon plaatsen op een webshop die lagere prijzen vraagt op de internationale versie van zijn website? Wel, deze tijden zijn voorbij. Binnen de Europese Unie is het voortaan mogelijk om producten te bestellen op een buitenlandse website zonder geconfronteerd te worden met hogere prijzen of bijkomende leveringskosten. De buitenlandse website zal je evenmin nog mogen omleiden naar de nationale versie van hun website. Op die manier komt er een einde aan ‘geoblocking’, waarbij handelaren de kans hadden om verkoop aan buitenlandse consumenten te weigeren of ze aan andere verkoopsvoorwaarden te onderwerpen. De nieuwe regels traden op 3 december 2018 in werking.

Wat is geoblocking?

Tot voor kort konden handelaren via e-handel discrimineren op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging. Een handelaar uit de ene EU-lidstaat kon andere prijzen vragen aan consumenten uit een andere EU-lidstaat. Dit zal in de toekomst nog altijd mogelijk zijn, maar het is, op grond van de nieuwe regels, niet meer toegestaan dat handelaren de buitenlandse consument verhinderen deze goedkopere producten aan te kopen door weigering, het opleggen van verschillende verkoopsvoorwaarden of omleiding naar de nationale website.

Webshops die gebruikmaakten van geoblocking deden dit met name vaak om bezoekers te onderwerpen aan veel hogere prijzen. Naast deze commerciële reden zat er ook een strategisch doel achter het weren van buitenlandse consumenten. Bedrijven wilden op die manier risico’s vermijden omtrent onbekende buitenlandse regelgeving, vreemde belastingstelsels, te hoge leveringskosten en taalvereisten uit andere landen.

Online shoppen zonder enige beperking?

De keuze van de burgers die online winkelen zal op die manier aanzienlijk vergroten en een sterke impuls geven aan de e-commerce en de ‘Digitale Eengemaakte Markt’. Handelaren worden door de nieuwe regels verplicht te streven naar gelijkheid tussen consumenten. Nationale consumenten dienen immers gelijk behandeld te worden als internationale consumenten.

Als je vanuit België graag een kleedje wil bestellen op een Franse website zal dit vanaf heden perfect mogelijk zijn. Dit alles klinkt ongetwijfeld positief in de oren van de onlineshoppers onder ons, maar juich niet te snel. Het zal misschien voortaan wel mogelijk zijn om dat kleedje te bestellen op de Franse website, maar de mogelijkheid bestaat erin dat het bedrijf niet zal leveren aan België. Op grond van de nieuwe regels worden de handelaren immers niet verplicht om ook te leveren aan andere lidstaten. Zolang zij dezelfde (leverings)voorwaarden hanteren voor nationale als internationale klanten vormt er geen probleem. Als de onlineshopper dus absoluut dat kleedje wil kopen, zal zij moeten hopen op kennissen in Frankrijk of een woonplaats dicht bij de grens.

Voor meer vragen omtrent geoblocking of E-commerce in het algemeen, kan je steeds contact opnemen via contact@dejuristen.be.

Geschreven door Adeline Simonis

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance