deJuristen verkozen tot beste IT Law Firm in België

06 april 2021 | IT-recht, Nieuws

Global Law Experts heeft als belangrijkste gids voor toonaangevende juristen over de hele wereld, het IT team van deJuristen verkozen tot “IT Law Firm of the year in Belgium – 2021”. Deze erkenning onderstreept de unieke positie en pioniersrol van deJuristen inzake IT recht op de Belgische markt.

Best IT Law Firm in Belgium

Global Law Experts

Global Law Experts (GLE) is de gids bij uitstek voor toonaangevende juristen over de hele wereld. Als organisatie beveelt zij slechts één jurist in elk belangrijk praktijkgebied en land.

Alle door GLE goedgekeurde juridische dienstverleners moeten ofwel worden aanbevolen, persoonlijk een aanvraag indienen of worden geselecteerd door de onderzoeksafdeling van Global Law Experts voordat zij de kans krijgen om op de website te worden vermeld en geprofileerd. De kantoren op de shortlist werden beoordeeld op basis van getuigenissen van cliënten, belangrijke zaken van de afgelopen 12 maanden, juridische rankings, algemene reputatie, bijdragen aan publicaties, spreekbeurten en de prestaties en status van de individuele leden van het team.

deJuristen & IT

deJuristen is een eigentijds juridisch nichekantoor, en erg trots op haar unieke pioniersrol inzake technologierecht op de Belgische markt. Als rebelse juridische experten combineert het kantoor juridische know-how met specifieke domeinkennis en innoverende inzichten.

Sarah Dello, IT/IP Chair bij deJuristen: “Of we bij de implementatie van IT oplossingen nu beroep doen op een vertrouwd kader, of nieuwe paden betreden: het blijft essentieel om goede afspraken te maken en deze op heldere wijze vast te leggen. Zelfs waar een woord een woord is, en partners in alle vertrouwen aan een project beginnen: het is niet realistisch (en zelfs onverstandig) om zonder goede IT overeenkomsten te werk te gaan.”

deJuristen staat hierbij voor een open en transparante dienstverlening die als doel heeft een bruikbare oplossing aan te reiken. Deze creatieve aanpak bouwt steeds verder op een grondig inzicht in het probleem, waarbij er hands-on nauwe betrokkenheid is gedurende het hele traject.

Technologie-dienstverlening van deJuristen

Je kan bij deJuristen overigens terecht voor alle vragen rond IT (Information Technology of Informatie Technologie), IP (Intellectual Property of Intellectuele Eigendom), Privacy, en e-Compliance.

Kris Seyen, Partner bij deJuristen: “Deze award is een erkenning voor het continue streven naar eenzelfde finaliteit: een doorgedreven focus op de 4 kern domeinen, een uitmuntend scherp inzicht, en een business acumen waar de klant van profiteert. Dit maakt deJuristen immers tot wat zij vandaag is: een exceptioneel en markant juridisch nichekantoor.”

Innovatie en toekomstplannen

Technologie is niet weg te denken uit onze maatschappij. De snelheid van technologische ontwikkelingen en de impact ervan op ons dagelijkse leven, kunnen niet overschat worden. Tegenover deze innovatieve, disruptieve denkwereld, staat de logge traagheid van de regelgever en de risico-averse leefwereld van hen die de regels moeten toepassen.

Wat met auteursrechten op creaties door artificiële intelligentie? Hoe regelen we de aansprakelijkheid van autonome systemen zoals zelfrijdende wagens? Welke rechten kan je claimen op big data? Hoe verhoudt mijn recht op privacy zich tot andere rechten?

deJuristen wil hier een brug slaan door technologie te omarmen, met oog voor nieuwe juridische systemen en hoe deze richting kunnen geven aan technologische ontwikkelingen.

We blijven hierover berichten via onze website en social media, en voorzien opleidingen en kennisoverdracht voor geïnteresseerde belangengroepen.

Heb je een vraag of juridisch probleem? Wij staan klaar met een helder, to-the-point en bruikbaar advies: mail ons via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance