deJuristen lanceert microsite voor horeca-uitbaters

30 juni 2020 | Nieuws

Bij het opnemen van reservaties verwerkt de horeca-ondernemer persoonsgegevens, en moet hij rekening houden met de regels die daarvoor opgelegd worden door de GDPR. Met de microsite dJ-resto.be willen deJuristen hun know-how toegankelijk maken zodat dit op een correcte manier kan gebeuren.

Privacy, ook in het restaurant 

Sinds 8 juni 2020 mogen horeca zaken opnieuw klanten ontvangen, na een lange moeilijke periode van gedwongen sluiting. De omstandigheden zijn echter onderworpen aan een uitgebreid protocol, zoals bepaald door de Nationale Veiligheidsraad. Deze maatregelen zijn er gekomen om de gezondheid van de horeca-uitbater, zijn personeel en de gasten te beschermen.

Dit betekent onder meer dat de horeca-uitbaters sterk aanbevolen wordt om vooraf reservaties te nemen, zodat alles in goede banen kan geleid worden. We zien dan ook vele horeca ondernemingen ijverig aan de slag om dit in de praktijk te brengen. 

Een essentiële verplichting daarbij is de transparantie: de klanten wiens persoonsgegevens verwerkt worden naar aanleiding van de reservatie, moeten hierover geïnformeerd worden. Voor horeca-ondernemers die dit reeds jaar en dag doen, of die hiervoor beroep doen op een externe provider om reservaties af te handelen, is dit wellicht onder controle. Wanneer echter nu, op artisanale wijze, via email, webformulier of telefoon, zelf gestart wordt met het noteren van reservaties, zal rekening gehouden moeten worden met deze transparantieverplichting. De horeca-uitbater kan hiervoor op zijn website of social media pagina een Privacyverklaring opnemen, dat rekening houdt met alle wettelijke verplichtingen die gepaard gaan met het verwerken van persoonsgegevens.

Legaltech

Technologie is niet weg te denken uit onze maatschappij. De snelheid van technologische ontwikkelingen en de impact ervan op ons dagelijkse leven, kunnen niet overschat worden. Tegenover deze innovatieve, disruptieve denkwereld, staat de logge traagheid van de regelgever en de risico-averse leefwereld van hen die de regels moeten toepassen.

deJuristen hebben reeds jaar en dag de keuze gemaakt hier een brug te slaan door technologie te omarmen, met oog voor nieuwe juridische systemen en hoe deze richting kunnen geven aan technologische ontwikkelingen, maar ook hoe deze ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan een betere dienstverlening. Legaltech is immers meer dan een label, en is enkel betekenisvol wanneer deze meerwaarde wordt gerealiseerd. Vaak op de achtergrond als stille kracht, soms op de voorgrond, maar steeds in functie van een efficiënte oplossing.

dJ-resto.be

Door gebruik te maken van het platform van ClauseBase hebben we de mogelijkheid gecreëerd voor de horeca-ondernemer om een eenvoudige privacyverklaring samen te stellen, zonder de tussenkomst van een jurist. Dit is een eerste bescheiden stapje in een evolutie die zal toelaten om de creatie van documenten dichter bij de ondernemer te brengen, zodat meer tijd overblijft voor het grondige advieswerk.

Wil je nagaan hoe deze technologie je toelaat om binnen je organisatie nauwkeuriger om te gaan met juridische documenten? Stuur dan een mailtje naar hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance