27/10/2017

Een website is onmisbaar voor een goede communicatiestrategie van een onderneming. Tenzij je zelf hierin technisch onderlegd bent, zal je voor de ontwikkeling hiervan moeten terugvallen op de expertise en ervaring van een webdeveloper. Omdat de technologie helemaal niet stil staat, zullen aanpassingen aan je website onvermijdelijk zijn. Maar beschik jij eigenlijk wel over de mogelijkheid om zomaar te doen met je opgeleverde website wat je maar wil?

Achter de schermen

Vooraleer dieper in te gaan op bovenstaande vraag, is een woordje uitleg over broncodes essentieel. Een website is immers niet alleen hetgeen je ziet op je smartphone of laptop. Achter de hyperlinks, tekstvakken en foto’s zitten immers heel wat tags, functies en stijlelementen. Het geheel van deze vreemde tekens en woorden vormen namelijk de basis van je website. Dit is de broncode, en die wordt vormgegeven door de ontwikkelaar van je website. Zoals een auteur een schrijver is van een boek, is een webdeveloper dus eigenlijk de schrijver van een broncode. Het is dan ook logisch dat het werk van de webontwikkelaar wordt beschermd.

Broncodes en auteursrecht

Iedere webontwikkelaar programmeert op zijn of haar eigen manier. Elke broncode ziet er anders uit, aangezien ze allen andere creatieve keuzes maken. Hieruit volgt dat de broncode auteursrechtelijk wordt beschermd wat ervoor zorgt dat de ontwikkelaar toestemming moet geven om aanpassingen te doen. Als iemand dit doet zonder toestemming, begaat hij of zij een inbreuk op het auteursrecht van de originele ontwikkelaar.

Als startende of gevestigde onderneming kan je een webdeveloper op verschillende manieren inschakelen. Enerzijds is het mogelijk dat je ervoor kiest dat een eigen werknemer de website ontwikkelt. In dat geval geldt het wettelijk vermoeden dat de auteursrechten aan jouw onderneming toebehoren. In de praktijk wordt er in de meeste gevallen echter voor gekozen om een freelance-webdeveloper in te schakelen. Wees er dan wel goed van op de hoogte dat de normale auteursrechtelijke principe geldt dat zegt dat het toekomt aan de ontwikkelaar van het ‘creatieve’ werk. Dan behoren de auteursrechten in principe toe aan de externe ontwikkelaar.

Gebruiksrecht to the rescue

Wanneer je als onderneming een website bestelt, wil je hiermee natuurlijk kunnen doen wat je wil. Sommige ondernemingen denken daarom ook dat ze eigenaar zijn van de broncode van de website, aangezien ze deze hebben besteld. Niets is echter minder waar: als opdrachtgever heb je in principe enkel het gebruiksrecht op de website.

Concreet betekent dit dat het in sommige gevallen mogelijk is om de content van de website aan te passen (foto’s plaatsen, een tekstvak aanpassen, een pagina toevoegen). Dit kan bijvoorbeeld wanneer de webdeveloper expliciet voorziet in een manier om een blog toe te voegen via een standaardformulier. Het invullen en posten van de informatie valt dan volledig binnen het gebruiksrecht, omdat achter de schermen immers niets wordt gewijzigd aan de broncode. Met andere woorden: het werk van de auteur wordt op die manier niet aangepast.

Het is echter een heel andere zaak wanneer je, voor de wijziging van de website, de achterliggende code moet veranderen. Zo kan het zijn dat je rechtstreeks moet ingrijpen in een stuk broncode dat de webdeveloper heeft geschreven. Dit is vanzelfsprekend niet mogelijk zonder uitdrukkelijke toestemming, gezien zijn werk auteursrechtelijk is beschermd. Vandaar dat het steeds belangrijk is om na te gaan wat juist binnen jouw gebruiksrecht valt en of je al dan niet iets moet veranderen achter de schermen.

TIP: Denk goed na alvorens je bestelt

Als je ervoor opteert om een website te laten ontwikkelen door een freelancer, is het belangrijk om rekening te houden met de kans dat je later aanpassingen aan de beschermde broncode zal moeten doen. Bij het opstellen van een aannemingscontract voorzie je best dat de auteursrechten op de broncode contractueel worden overgedragen aan jouw onderneming.  Pas dan zullen aanpassingen mogelijk zijn, zonder dat de toestemming van de originele ontwikkelaar vereist is.

Frequente aanpassingen aan de website zijn een noodzakelijke moeite om de communicatie van jouw onderneming op peil te houden. Je zal echter niet altijd over de toestemming beschikken om je website te veranderen. Daarom is het belangrijk dat een goede overeenkomst wordt opgesteld alvorens tot websiteontwikkeling wordt overgegaan. Vergeet in het aannemingscontract dan zeker ook niet om een bepaling tot overdracht van de auteursrechten op te nemen, zodat latere aanpassingen niet kunnen worden uitgesloten.

Geschreven door Thomas Commère, Charlotte De Thaye en Benjamin Meeusen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance