Een vergiftigd ‘geschenk’: domeinnaamfraude van TM Benelux

30 december 2021 | Domeinnaam, Intellectuele Eigendom

Enkele weken geleden kwam deJuristen in aanraking met domeinnaamfraude. Als je niet op de hoogte bent van de regels voor registratie van domeinnamen, is het zeer gemakkelijk om in de val te trappen van domeinnaamfraudeurs. Het is dan ook een praktijk waarmee men in het ondernemerslandschap regelmatig wordt geconfronteerd. Daarom gaan we in deze blog wat dieper in op deze bedenkelijke handelswijze.

Een domeinnaam registreren

Een voorbeeld van een domeinnaam is dejuristen.be. Een domeinnaam kan je laten registreren, op voorwaarde dat de domeinnaam nog beschikbaar is natuurlijk.

De registratie gebeurt via een registrar, tegen betaling. De door jou gekozen registrar zal de nodige gegevens doorsturen naar de registry. De registry registreert uiteindelijk jouw domeinnaam zonder verdere tussenkomst en voor 1 jaar.

Domeinnaamfraude

Er bestaan daarnaast ook verschillende ‘ondernemingen’ die eigenlijk niets anders dan verkapte domeinnaamfraudeurs zijn. deJuristen werd bijvoorbeeld gecontacteerd door ‘TM Benelux’. Vaak gaan deze oplichters op dezelfde manier te werk.

De (onbestaande) derde partij?

Een ‘onderneming’ meldt jou dat een derde partij via hen een domeinnaam wil laten registreren die erg lijkt op de jouwe (in ons geval was dat dejuristen.net).

Als deze derde partij effectief de domeinnaam registreert, zou dit voor verwarring kunnen zorgen bij jouw klanten, en zou je onderneming zelfs reputatieschade kunnen oplopen. Soms vermelden ze daarbij dat het hun “wettelijke plicht” is om dit aan jou te melden.

TM Benelux als redder in nood?

Vervolgens bieden ze je de kans om de bewuste domeinnaam zélf te laten registreren, meestal voor 10 jaar, en via hen uiteraard.

Ook hierbij stellen ze soms dat het jouw “wettelijk recht” is om als eerste de kans te krijgen de domeinnaam te registreren. Als je niet op het aanbod ingaat, dan zullen ze het dossier met de derde partij verderzetten, en zal de domeinnaam dus hoogstwaarschijnlijk geregistreerd worden door de derde partij.

Een bedrieglijk aanbod

Als je ingaat op het aanbod, registreren ze wellicht effectief voor jou de domeinnaam. Maar het tarief waaronder het aanbod gold, is vele malen hoger dan de marktprijs om een domeinnaam te registreren.

Bovendien kan je domeinnamen slechts voor 1 jaar registreren, en dan telkens vernieuwen. Als je dus ingaat op het aanbod om je domeinnaam voor ettelijke jaren te registreren, dan pre-financier je onnodig deze tussenpartij die wellicht snel met de noorderzon zal verdwijnen.

Waarom zou je je overigens laten opjagen om een domeinnaam meteen voor meerdere jaren vast te leggen wanneer dit niet nodig is? Dit heeft geen enkel nut.

Want laat ons wel wezen. Die derde partij: die heeft nooit bestaan. En zelfs als die derde zou bestaan: je hebt noch een “wettelijk recht” om als eerste de kans te krijgen de domeinnaam in kwestie te registreren, noch heeft de “onderneming” die jou contacteert de “wettelijke plicht” om dit aan jou te melden.

Conclusie: weigeren!

De conclusie is simpel: ga nooit in op dit aanbod van domeinnaamfraude van TM Benelux en consoorten. Als je dit toch doet, ben je immers je geld kwijt voor niets.

Indien je toch twijfelt, neem dan eerst contact op met een specialist of de registrar van jouw domeinnaam, vooraleer je toezegt tot iets waar je later spijt van zal hebben. Je kan dan rustig de analyse maken of je die domeinnaam wel nodig hebt, en als dat zo is, deze via je gebruikelijke registrar laten registreren, voor één jaar, en aan normale tarieven.

Denk je dat je in aanraking bent gekomen met domeinnaamfraude? Of heb je verdere vragen over domeinnamen? Contacteer ons via hallo@dejuristen.be! Ook wij kunnen je helpen met een ruimere strategie rond bescherming van je merk, handelsnaam, en ook de domeinnamen.

Geschreven door Sofie Moore , Legal Adviser deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance