Haal fiscaal voordeel uit jouw creativiteit

09 april 2017 | Auteursrecht, Intellectuele Eigendom

#

Wie creatief bezig is, wil zijn creaties uiteraard op de juiste manier beschermen. Maar wist je dat de juiste bescherming je bovendien een fiscaal voordeel kan opleveren?

Een eerste manier om jezelf een fiscaal duwtje in de rug te geven, is door een naast het loon dat je jezelf of je werknemers uitkeert ook een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten toe te kennen. Dergelijke vergoedingen worden belast aan een tarief van slechts 15%, na aftrek van een royaal onkostenforfait. Een fikse besparing als je weet dat op “gewoon” loon je tussen de 25% en 50% belastingen betaalt en in de praktijk al snel aan het tarief van 50% komt. Deze regeling kan toegepast worden in een grote waaier aan sectoren, zoals onder meer fotografen en auteurs van boeken, maar ook creatieve medewerkers van reclamebureaus, webdesigners of ontwikkelaars van apps en software.

Een tweede fiscale incentive die voor jou interessant kan zijn, is de recent ingevoerde aftrek voor innovatie-inkomsten. Daarmee geniet jouw vennootschap van een aftrek van 85% van de netto-inkomsten uit innovatie. Om van de aftrek gebruik te kunnen maken hoef je niet noodzakelijk over een octrooi te beschikken. Ook wie bijvoorbeeld inkomsten geniet uit auteursrechtelijk beschermde software kan op deze maatregel een beroep doen. De nieuwe aftrek kan bovendien worden toegepast ongeacht het land waar het innovatieve product, dienst of werkwijze bescherming geniet. Een octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht mag dus ook buiten België of de EU verleend worden.

In beide gevallen is het mogelijk om jouw fiscaal voordeel op voorhand te bespreken met de fiscus en te verankeren in een zogenaamde “ruling”. Die is bindend voor de fiscus. Verstandig, want dan kom je later, bij een eventuele controle, niet voor verrassingen te staan.

Wil jij ook genieten van een fiscaal voordeel? We helpen je graag vooruit. Wacht niet langer, en neem contact met ons op!

Een gastbijdrage van Hendrik Putman, advocaat-vennoot bij Mythra Advocaten, fiscale advocaten.
deJuristen werkt met dit kantoor samen voor je fiscale juridische vragen. 

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance