Het i-Depot: nuttig of overbodig?

21 oktober 2019 | Intellectuele Eigendom

Op kantoor krijgen wij vaak de vraag “hoe kan ik mijn idee beschermen?”. De creatievelingen die dit vragen, moeten we vaak teleurstellen: een idee kan je niet beschermen. Als iedereen zijn ideeën zou kunnen beschermen, en zo kan beletten dat anderen die ideeën uitvoeren, zou dit een te grote restrictie leggen op de economie.

Vervolgens krijgen we dan de vraag wat dan wel een i-Depot is. Veel mensen veronderstellen dat ze met een i-Depot hun idee kunnen beschermen. Dat is echter niet het geval. Een i-Depot geeft een datumstempel aan een idee, maar het beschermt het idee niet.

De volgende vraag die onze klanten dan stellen is of een i-Depot nuttig is. We gaan even wat dieper in op deze vraag.

NUTTIG

Een i-Depot geeft aan een idee een vaste datum. Daardoor kan bewezen worden dat je op die bepaalde datum dat idee had.

Wanneer komt zo een datumstempel van pas? Wel, stel dat de ene persoon een idee heeft voor een uitvinding en daar met een andere persoon over onderhandelt. Als er op een bepaald moment een conflict zou ontstaan tussen beide partijen, dan kan de eerste partij aantonen dat hij eerst was met het idee, als hij een i-Depot heeft gedaan.

Een i-Depot kan worden genomen voor verschillende doeleinden. Zo kan er een i-Depot worden genomen op een idee, op een bedrijfsgeheim, op een design of op software. Een i-Depot kan ook bewijzen dat je een technisch product of proces als eerste hebt uitgevonden, wat nuttig is als je gaat onderhandelen met mogelijke partners.

OVERBODIG

Echter, een i-Depot is niet altijd even nuttig. Wanneer het idee niet louter een concept is, maar dus ergens al uitgewerkt, dan bestaat de kans dat er auteursrecht op rust. Een werk verkrijgt immers automatisch auteursrecht van zodra het concreet en origineel is. Met concreet wordt bedoeld dat het tastbaar moet zijn, en wat origineel is, wordt door de rechter bepaald.

Auteursrecht wordt dus verkregen van zodra de voorwaarden vervuld zijn. Er komen geen formaliteiten aan te pas. Bijgevolg is het mogelijk dat een werk al beschermd is door het auteursrecht, zonder dat daarvoor iets gedaan moet worden. Een werk vastleggen in een i-Depot, gewoon om het te beschermen, is dus overbodig. Het kan wel nog steeds nuttig zijn om een i-Depot te nemen op het werk als er over onderhandeld gaat worden. Zoals in deze blog aangehaald, kan op die manier immers bewezen worden wie het idee eerst had.

Wanneer je een i-Depot hebt gedaan, en een jaar later merkt dat iemand die je helemaal niet kent jouw idee heeft uitgevoerd, heb je dan iets aan je i-Depot? Het antwoord daarop is nee. Als iemand waar jij niet mee onderhandeld hebt, onafhankelijk van jou op hetzelfde idee komt en het uitvoert, dan kan jij daar niets tegen inbrengen met je i-Depot.

CONCLUSIE

Het probleem met het i-Depot is tweevoudig. Langs de ene kant hebben weinig mensen al gehoord van een i-Depot. Langs de andere kant zijn er veel misverstanden rond waarvoor het i-Depot dient.

Een i-Depot geeft geen bescherming aan een idee, maar wel een datumstempel. Wanneer het juist wordt gebruikt, kan een i-Depot heel nuttig zijn. Wie meer informatie wenst of een i-Depot wil doen, kan steeds contact opnemen met hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Johanna Coppens, Legal adviser deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance