Een goed idee. Het is het begin van alles, en toch zo fragiel en vluchtig. Hoeveel ideeën er niet dagelijks onze praktijk passeren: voor mobiele applicaties, technische uitvindingen, ondernemingen met een creatief doel, en af en toe eens voor wereldvrede. Maar hoe bescherm je nu die geniale ingeving? Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: een idee kan niet worden beschermd. Het recht vereist dat je een concrete vorm of ‘veruitwendiging’ van je idee kan presenteren. Denk maar aan een logo voor je onderneming, een concrete en originele vorm van je auteursrechtelijke creatie, een prototype of schema’s van je uitvinding, enzovoort. Nochtans is de basis van alles het loutere, doch juridisch erg kwetsbare idee.

Om die reden heeft het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom het zogenaamd i-DEPOT in het leven geroepen. Met een i-DEPOT kan je jouw idee laten vastleggen, in afwachting van de concrete uitwerking van jouw concept, creatie of prototype. Het i-DEPOT verschaft je als het ware een officieel bewijsstuk verleend door een betrouwbare instantie die de echtheid ervan garandeert. Hoewel het i-DEPOT dus geen bescherming van jouw idee geeft, biedt het toch een krachtig bewijsmiddel om aan te tonen dat jij iets bedacht of ontworpen hebt.

Idee

Heb je een verhaallijn bedacht voor een film of boek of heb je een bepaalde melodie in je hoofd? De concrete uitwerking valt natuurlijk automatisch onder de bescherming van het auteursrecht. Maar wat als je dit idee nog niet concreet hebt uitgewerkt? Om te vermijden dat anderen met jouw idee gaan lopen, kan je het laten vastleggen in een i-DEPOT. Op die manier bekom je een officieel bewijsschrift waarmee je kan aantonen dat jij het desbetreffende idee bedacht.

Bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen en know how zijn van onschatbare waarde voor een bedrijf. Daarom doe je er goed aan om met je werknemers een geheimhoudingsovereenkomst af te sluiten. Wanneer zij dan toch de geheimen prijs geven, kan je hen hiervoor sanctioneren. Maar wat gebeurt er dan met jouw bedrijfsgeheim eens het publiekelijk wordt gemaakt? Om te bewijzen dat jij de eerste was, kan je ook bedrijfsgeheimen en know how laten vastleggen in een i-DEPOT.

Design of uitvinding

Ben je ontwerper van een nieuwe kledinglijn? Of heb je een nieuw design voor meubelen, maar ben je er nog niet helemaal uit of een registratie nuttig is? Of heb je een geniale uitvinding maar wil je het (nog) niet octrooieren? Dan kan je de ontwerpen wel al veilig stellen met een i-DEPOT. Zo kan je alvast bewijzen dat jij de eerste was en sta je sterker wanneer anderen jou voor willen zijn met een registratie.

Software

De broncode, maar ook de grafische elementen en hoe deze gepresenteerd worden (de gehele “look & feel”) van een software toepassing zijn beschermd door het auteursrecht. Opnieuw stelt zich echter de vraag: hoe te bewijzen dat de broncode jouw creatie was, anders dan door ze open en bloot ergens te publiceren? Ook hier biedt het i-DEPOT een efficiënte en goedkope oplossing.