Merkbewaking: draag zorg voor je geregistreerd merk!

03 augustus 2021 | Intellectuele Eigendom, Merk

Via je merkregistratie krijg je als merkhouder een monopolie op het gebruik van je merkteken. Dit recht kan je gebruiken om actie te ondernemen tegen inbreuken op je merk. Maar hoe krijg je kennis van deze inbreuken? Dat gebeurt onder meer via merkbewaking. Via het systeem van merkbewaking zal je op de hoogte gesteld worden van alle nieuwe merkaanvragen die erg veel op jouw merk lijken, waardoor je tijdig bezwaar kan indienen. Wat zijn de andere voordelen van merkbewaking, en hoe voer je de bewaking van een merk concreet uit?

Wat, Merkbewaking?

Merkbewaking beschermt een bestaand merk, door ze in de registers één voor één te vergelijken met de nieuwe merkaanvragen. Deze aanvragen worden geselecteerd in functie van de landen waar je als merkhouder zelf bescherming hebt. Jouw merk wordt daarbij niet enkel naast aanvragen voor identieke merken gelegd, maar ook naast soortgelijke merkaanvragen. Het is dus niet vereist dat het nieuwe merk 100% identiek is aan het jouwe.

Zodra een nieuwe merknaam in de buurt komt van de jouwe, ontvang je als merkhouder hierover een merkbewakingsrapport. Zo ben je in een vroeg stadium op de hoogte van mogelijke toekomstige inbreuken of misbruik van je merk.

Kan je zelf je merk bewaken?

De merkenbureaus zullen een nieuwe merkaanvraag niet weigeren wanneer ze vergelijkbaar is met jouw oudere merk. Meer zelfs, de merkenbureaus waarschuwen merkhouders niet wanneer iemand een vergelijkbare of zelfs identieke merkaanvraag indient. Het is de taak van de merkhouder om zelf alert te zijn.

Maar elke dag worden nieuwe merken ingediend, jaarlijks tot zelfs 200.000 in Europa en de Benelux. Het bewaken van je merk is daarom geen eenmalige actie. Het vereist een continue controle van al deze nieuwe aanvragen. Bovendien worden merken zeer vaak eerst geregistreerd, om pas later effectief door de merkhouder gebruikt te worden.

Met andere woorden, de enorme hoeveelheid merkaanvragen en het feit dat nieuwe merken niet altijd direct gebruikt worden, maken dat het internet zelf afschuimen als ondernemer niet haalbaar is.

De voordelen van merkbewaking

Merkinbreuken op tijd ontdekken

Op tijd ontdekken dat iemand een inbreuk maakt op je merk is essentieel. Enkel zo kan je ook tijdig bezwaar indienen tegen de registratie van het nieuwe merk. Een bezwaar noemen we in het merkenrecht een oppositie. Deze oppositietermijn start vanaf de publicatie van de merkaanvraag. De oppositietermijn varieert tussen de 2 en 3 maanden.

Het systeem van merkbewaking houdt deze termijnen in het oog. Daarom heb je zekerheid dat je op tijd bent om oppositie in te dienen tegen de merkregistratie. Indien je oppositie daarna aanvaard wordt, zal de registratie van het andere merk niet doorgaan. Je voorkomt als het ware inbreuken op je merk nog voor ze kunnen plaatsvinden.

Voorkom verwatering van je merk

Je spreekt van merkverwatering wanneer je merknaam zo bekend wordt, dat men je merknaam ook gaat gebruiken voor soortgelijke producten van een ander merk. Een voorbeeld hiervan is Aspirine, dat veel mensen als synoniem voor pijnstillers gebruiken.

Indien je tegen dit gebruik geen actie onderneemt, kan je door verwatering je merkrecht verliezen. Als gevolg daarvan mag iedereen je merknaam gebruiken. Wanneer je als merkhouder kan aantonen dat je optreedt tegen merkinbreuken vermijd je deze verwatering.

Merkbewaking meld je deze inbreuken. Zo kan je anderen op hun inbreuken wijzen en behoud je de sterkte van je merk.

Voorkom verwarringsgevaar en reputatieschade

Wanneer de gelijkenis tussen beide merken zeer groot is, is er kans dat je klanten verward zijn van wie welk merk is. Daarnaast kan je merk enige populariteit genieten. Het is dan verleidelijk voor nieuwe merken om daarvan te profiteren en ‘mee te surfen’ op jouw bekendheid. Beide praktijken zijn zeer nadelig voor je eigen merk. Laat daarom niet toe dat gelijkaardige merken effectief kunnen geregistreerd worden.

Kom niet voor verrassingen te staan

Wanneer je geen merkbewaking laat uitvoeren, kan het gebeuren dat je vergelijkbare merkaanvragen niet hebt opgemerkt. Stel dat de oppositieperiode intussen afgelopen is en het merk geregistreerd werd. Op dat ogenblik wordt een procedure om je te verzetten tegen het nieuwe merk een heel stuk duurder en ingewikkelder.

Kostenefficiëntere oplossingen

Aan de hand van de merkbewakingsberichten kan je als merkhouder ervoor kiezen de andere partij eerst aan te schrijven. Hierdoor kan je direct onderhandelen met de aanvrager van het nieuwe merk. Deze onderhandelingen over het merkteken kunnen ervoor zorgen dat een inbreuk op je merkrecht minnelijk wordt voorkomen. Zo vermijd je onnodige kosten en zorg je er voor dat je eigen schade door het gebruik van het andere merk niet omvangrijk wordt. Tevens heb jij een sterkere onderhandelingspositie aangezien jij diegene bent met een reeds geregistreerd merk.

Merkbewaking is ook kostenefficiënt wanneer je geen onderhandelingen wil. Door de merkbewakingsberichten heb je de mogelijkheid tijdig oppositie in te dienen. Een bezwaar indienen na afloop van de oppositieperiode kan enkel voor de rechtbank. Hierdoor moet je rekening houden met de gerechtelijke kosten, dewelke aanzienlijk hoger zijn dan die van een oppositieprocedure of de directe onderhandelingen.

Conclusie

Met andere woorden, een merkregistratie is niet voldoende om je merknaam blijvend te beschermen. Via merkbewaking worden bedreigende merkaanvragen efficiënt opgespoord zodat je op tijd actie kan ondernemen. Zo voorkom je verwarring en reputatieschade aan je eigen merk.

Door je merkbewaking te laten uitvoeren door deJuristen hoef je zelf geen kostbare tijd te verspillen door continue de merkregisters en nieuwe spelers op het internet in de gaten te houden. Indien we constateren dat er aanvragen zijn voor tekens die op jouw merk lijken, dan maken we daarover een merkbewakingsrapport op en leggen we je mogelijke vervolgstappen voor. Voorkomen is beter dan genezen, ook in het merkrecht!

Bij vragen hierover kan u ons steeds contacteren via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Pauline Vertongen, Trainee deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen 

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance