Een citytripje in eigen hoofdstad is voor velen niet compleet zonder de selfiestick boven te halen voor het Atomium. Met enkele klikken deel  je al snel jouw plaatje op Facebook of Instagram. Zonder dat je het goed en wel beseft, negeer je hierbij onze huidige wetgeving met betrekking tot auteursrechten. Hier komt binnenkort echter verandering in. Het zat er namelijk al even aan te komen, panoramavrijheid wordt ook in onze Belgische wetgeving verankerd.

Om het Atomium te fotograferen moet je tot op heden in principe eerst de toestemming vragen aan de erfgenamen van ontwerper André Waterkeyn. Zij hebben namelijk de auteursrechten op afbeeldingen van het Atomium in handen tot 2075, wanneer de ontwerper 70 jaar zal overleden zijn.

Bij deze dus heugelijk nieuws, panoramavrijheid is in zicht!  Je moet geen 59 jaar meer wachten om op legale wijze een foto te nemen van het Atomium. Hou je wel nog even in bedwang tot het wetvoorstel groen licht krijgt. De Kamercommissie Bedrijfsleven zet er alvast spoed achter.

Panoramavrijheid. Wat houdt dit nu precies in? Onder deze vrijheid mogen beschermde werken (zoals beeldhouwwerken en gebouwen) die permanent op openbare plaatsen staan vrij gefotografeerd worden zonder de toestemming van de rechthebbenden of zonder betaling van auteursrechten. Ergens wel een logische regel. De gebouwen en kunstwerken werden namelijk vaak met publieke middelen gefinancierd en hebben de bedoeling om permanent in het straatbeeld te blijven.

Permanent vs. tijdelijk

Even dit nog meegeven. Het moet wel gaan om beschermde werken die permanent op openbare plaatsten staan. Een tijdelijke expositie of een kunstwerk in een museum vallen dus niet onder de panoramavrijheid. Aangezien iedereen geacht wordt de wet te kennen, is er hier al geen onwetendheid meer over bij onze trouwe bloglezers.

België is zeker geen voortrekker door de invoering van panoramavrijheid. Alle Europese lidstaten, met uitzondering van Frankrijk, Italië, Griekenland en Luxemburg hebben deze vrijheid reeds opgenomen in hun wetgeving.  Op termijn wordt ook op Europees niveau gestreefd naar een geharmoniseerde wetgeving en een Europees auteursrecht. Om af te sluiten nog een leuke anekdote. Zoals hierboven aangegeven geldt in Frankrijk panoramavrijheid (nog) niet. Wat nu met je foto’s van de Eiffeltoren? Geen paniek. De Eiffeltoren is auteursrechtelijk niet beschermd. Klein addertje: overdag weliswaar, want de verlichting is dan weer wel beschermd…

(Deze bijdrage werd geschreven door onze stagiaire Femke Vanden Buverie)

 

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance