Tekeningen & Modellen

Het belang van het tekeningen- en modellenrecht mag niet onderschat worden. Tegenwoordig is de vormgeving van een product vaak minstens even belangrijk als de gebruiksfunctie ervan. Een originele en pakkende vormgeving draagt immers bij aan de positieve beeldvorming en heeft een belangrijke strategische rol voor de ontwerper, tussen twee producten met eenzelfde kwaliteit zal de consument namelijk vaak de voorkeur geven aan de meest esthetische vorm. 

Het is daarom van groot belang je tekening of model (twee- of driedimensionaal), die het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan weergeven, te beschermen. Het betreft met andere woorden een intellectueel recht met betrekking tot een tastbaar ‘voorwerp’. Laat je echter niet misleiden, het betreft een ruim gegeven: zo zal ook de inrichting van bijvoorbeeld je restaurant of hotelkamers in aanmerking kunnen komen voor depot.

Wanneer een tekening of model nieuw is en een eigen karakter heeft, kan het worden gedeponeerd als Benelux model, Gemeenschapsmodel (binnen de Europese Unie) of als internationaal model. Als men eenmaal een geldig depot heeft verkregen, dan heeft deze een geldigheidsduur voor vijf jaren, welke verlengd kan worden tot maximaal vijfentwintig jaar.

Let op: je mag je tekening niet bekend maken vooraleer registratie is voltooid. De regel is immers dat van zodra je tekening is bekendgemaakt aan het ‘relevante publiek’, je de mogelijkheid tot depot of registratie verliest. Hierop zijn wel een paar specifieke uitzonderingen. Zit je in zo’n situatie, contacteer ons dan even.

Aangezien de beschermingsomvang wordt bepaald door een juiste en volledige beschrijving van je tekening/model in het depot, is het uitermate belangrijk dat het depot duidelijk is. Alle kenmerkende eigenschappen van het uiterlijk moeten namelijk zichtbaar zijn, omdat zij anders geen deel uitmaken van de beschermingsomvang. Goede afbeeldingen van je tekening/model zijn daarom van essentieel belang. 

De weg terugvinden in de wirwar van regels en wetgeving is lang niet vanzelfsprekend. We helpen je graag vooruit, en behoeden je van onvolledige of imperfecte registraties, diefstal van je creativiteit of hinderlijke concurrenten.

Het klinkt voor sommigen misschien eenvoudig, maar ontwerpers weten beter. Tekenen kost creativiteit, een goed oog en een pak inspanning.

Je 2D-aanzicht kan beschermd worden via het tekeningenrecht. Onze juristen onderzoeken eerst je aanzichten, gaan over tot een selectie ervan, en bundelen alles samen in je registratie van de tekening(en).

Zomaar een voorwerp creëren, bestaat niet. Er gaat brainstorm, projectplanning, proeftekenen, en vele uren hard labeur aan vooraf.

Je 3D-aanzicht kan vervolgens beschermd worden via het modellenrecht. Onze juristen onderzoeken eerst de aanzichten, selecteren de meest relevante, en bundelen die samen in je modeldepot.