Wat hebben merken met Luxleaks te maken?

06 november 2014 | Intellectuele Eigendom, Merk

Gisteren werd door een groepering onderzoeksjournalisten een bom onder het Europese tax-systeem gelegd. Men onthulde dat Luxemburg al jarenlang in het geheim fiscale gunstregimes aan grote bedrijven en rijke families aanbood. Het ging meerbepaald om de zogenaamde rulings, afspraken die je maakt met de fiscus om af te wijken van het gemene belastingsrecht.

Perfect legaal, dergelijke rulings, ook in België worden ze afgesloten (je moet als land namelijk incentives bieden om de grote vermogens aan te trekken en te kunnen belasten). Het enige verschil tussen de Belgische en de Luxemburgse rulings: in België zijn ze openbaar, de fiscus publiceert ze jaarlijks (weliswaar anoniem) in een jaarverslag. Eens een ruling is aanvaard, geldt ze voor àlle bedrijven. In Luxemburg ligt dat net iets anders, daar zijn de rulings confidentieel en gelden ze enkel voor het bedrijf dat de ruling heeft aangevraagd. Dit doet het vermoeden rijzen dat Luxemburg zich schuldig heeft gemaakt aan (illegale) staatssteun.

Een van de vele constructies die de journalisten hebben blootgelegd raakt ook ons specialisatiegebied, met name het merkenrecht. Op 23 december 2008 werd een heel specifieke Luxemburgse wet gepubliceerd, nota bete ondertekend door Juncker, toenmalig minster van financiën en momenteel kersvers voorzitter van de Europese Commissie. Deze wet zorgde ervoor dat inkomsten uit licenties voor merken aan een zeer gunstig belastingstarief werden onderworpen. Concreet zagen we dus merken geregistreerd worden door Luxemburgse holdings, die op hun beurt licentie-overeenkomsten aangingen met het moederbedrijf, dat het merk effectief gebruikte.

 

Om alles iets duidelijker te maken, geven we een voorbeeld, uit de praktijk gegrepen.

We kennen allemaal het Italiaanse sportwagenmerk Bugatti. Het bedrijf achter het merk, dat is Bugatti Automobiles S.A.S., zij hebben hun hoofdzetel, volgens de website van Bugatti, in Molsheim, Frankrijk. Men zou dus verwachten dat dit het bedrijf is dat eigenaar is van de geregistreerde merknaam “Bugatti”. Niets is echter minder waar, het woordmerk Bugatti (BNL0470162) werd geregistreerd op naam van Bugatti International S.A., met geregistreerd adres in… Luxemburg.

Wat er zich precies achter de schermen afspeelt is natuurlijk niet openbaar, maar men kan vermoeden dat Bugatti Automobiles S.A.S. en Bugatti International S.A. een licentieovereenkomst hebben afgesloten, waarbij het Luxemburgse bedrijf aan de Franse hoofdzetel de toestemming geeft om het woordmerk “Bugatti” te gebruiken. Bugatti Frankrijk betaalt voor deze licentie grote bedragen aan Bugatti Luxemburg. Bedragen die, volgens de wet die Juncker in 2008 heeft ondertekend, onder een gunstig belastingsregime vallen…

 

Nog interessant: als we kijken naar het Luxemburgse adres waarop Bugatti International S.A. is gevestigd, merken we op dat Bugatti International S.A. lang niet het enige bedrijf is dat hier adres houdt. Het eerste resultaat in Google zegt wellicht alles: Genève Invest Wealth Management.

Als juristenkantoor gespecialiseerd in ICT-recht en Intellectuele Eigendom zijn wij niet geplaatst om uitspraken te doen over de juridisch-fiscale correctheid of de ethische aspecten van deze zaak. Wel leek het ons interessant het merkenrechtelijke luik van dichterbij te bekijken.

 

Deze juridische bijdrage werd geschreven door Karel-Jan Vercruysse

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance