Advisory

deJuristen biedt een uitgebreid gamma aan legal advisory diensten aan met betrekking tot IT sourcing, digital en ICT Public Procurement. We ondersteunen met genoegen CEO/COO/CFO of head of legal of in alle aspecten van IT-contracting, Trademarks en IP in de brede zin.

IT Sourcing

IT-outsourcing lijkt voor vele ondernemingen een heilige graal voor kostenbesparingen en meer focus op de core business. De uitgestrekte vormen van beheersdiensten die onder IT-sourcing vallen zijn onder meer datacenter outsourcing, Business Process Outsourcing (PBO), enterprise application outsouring en operationele diensten.

Onze ervaren IT-juristen adviseren op basis van de risico’s en uitdagingen die eigen zijn aan IT Sourcing. Denk bijvoorbeeld aan supplier lock-in, waardoor de klant in feite geen andere leverancier kan kiezen en dus gevaar loopt om het voordeel van de kostenbesparingen te missen. Met een oog op de voor- en nadelen van bijvoorbeeld single sourcing en multi sourcing faciliteren onze juristen een optimaal IT-outsourcing proces.

Digital

Digitale technologie verhoogt ontegensprekelijk de efficiëntie en de kracht van een bedrijf. Als onderdeel van een goed doordachte digitale strategie is legal ook een belangrijke onderdeel van elke digitale transformatie. Onze experten volgen de digitale omwenteling in het recht op de voet en brengen hierover veelvuldig advies uit vanuit juridische hoek.

Digital is daarbij een erg ruim concept: digitale archieven, elektronische handtekeningen en online platformen zijn slechts enkele aspecten. Ook sharing economy en legal tech kunnen zijn hier aan de orde. deJuristen hebben een uitgebreide juridische deskundigheid met betrekking tot nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en AR/VR en de juridische beperkingen en weerslag daarvan.

ICT Public Procurement

Opdrachten van de overheid zijn erg lucratief voor ICT-leveranciers. De strikte procedures voor de levering van werken, producten of diensten voorzien in principe geen afwijkingen. Zo garandeert tracht de wet objectiviteit en gelijke behandeling van inschrijvers waarborgen.  De gunningsprocedures voorzien dat een overheidsopdracht door middel van concurrentie worden gegund. Het bestuur kan daarbij o.a. kiezen tussen een aanbesteding, offerteaanvraag of een onderhandelingsprocedure.

Een essentieel aspect bij ICT public procurement is de regeling inzake IP (intellectuele eigendom). Ook hier voorziet de wet bepaalde rechten ten gunste van de overheid, met name het gebruik van de resultaten, know how en wederzijdse bijstand. Onze partners en ervaren juridisch team van IT/IP-juristen faciliteert zowel de onderhandelingen als het draften van de nodige documenten en contracten met het oog op een vlotte en duurzame samenwerking met de overheid.