De groeiende behoefte aan IT hardware is zowel bij overheden en ondernemingen een feit. Het belang van Internet-of-Things en de digitale transformatie van bedrijven en steden is dan ook niet te ontkennen. IT hardware en veiligheid is daarbij essentieel. Onze hardware contracten houden rekening met uw business model. We stemmen hardware contracten dus haarfijn af op bijvoorbeeld resale van hardware, het gebruik van een managed service provider of de verschillende verhouding tussen verkoper en fabrikant (OEM/ODM/OGM). Zo bent u zeker dat de nodige afspraken met oog voor de risico’s en bijzonderheden van uw bedrijf vastgelegd werden.

Purchase/sales/rental

Contracten die transacties van informatica apparatuur regelen, creëren in de eerste plaats een kader tussen de partijen elkaar kunnen vertrouwen. Dit vereist dat de risico’s aansluiten met de operationele realiteit. Eenduidige voorwaarden over de levering van de hardware zijn daarbij van essentieel belang.

De klant voorziet best passende garanties, maar ook helderheid inzake de installatie en onderhoud van de hardware. Het uitgangspunt van onze hardware sales en rental contracten is steeds het vormen van een draagvlak dat aansluit op de apparatuur in kwestie.

Hardware as a Service (HaaS)

Hardware-as-a-service is een procurement model waarin apparatuur wordt geplaatst op de locatie van de klant, maar wel eigendom blijft van de MSP (managed service provider). Essentieel hierbij zijn duidelijke afspraken over kosten en service voor onderhoud van de apparatuur.

Onze duidelijk verwoorde voorwaarden en SLA’s kunnen onderhandelingen over de verschillende details aanzienlijk vereenvoudigen en dus veel gedoe achteraf besparen. Wij werken daarbij steeds met oog voor het business model van de leverancier en/of de bezorgdheden van de klant.

Maintenance & Support

Hardware maintenance contracten regelen het onderhoud van informatica apparatuur. Hierbij zijn scope (i.e welke hardware wordt onderhouden) en de responstijden van essentieel belang. Geen klant wil confrontatie met dure toestellen die niet meer ondersteund kunnen worden wegens veroudering of gebrek aan reserveonderdelen. Afhankelijk van de resources van de leverancier zal hier een zeker prijskaartje aan vasthangen.

Ten slotte is het belangrijk dat partijen heldere afspraken maken over de uitzonderingen met betrekking tot het gebruik van de apparatuur. Een misverstand in nood aan ondersteuning kan immers de hele samenwerking op de helling plaatsen.

Onze juristen beschikken over de meest uitgebreide expertise inzake IT maintenance en support en staan leveranciers en afnemers van maintenance en support graag bij met correcte en heldere verwoordingen die aansluiten bij de eisen van de klant.

OEM/ODM/OGM

Productie van toestellen vereist telkens een nauwgezette afweging van de verplichtingen tussen de producent en de afnemer. Denk daarbij aan de rechten op intellectuele eigendom, merken en knowhow. In functie van de hoeveelheid te produceren goederen opteert men doorgaans voor een OEM/ODM of OGM (Original Equipment/Design Manufacturer of Original Global Management).

Telkens zal de producent bepaalde afgewerkte producten ontwerpen, produceren en eventueel bijkomende diensten te leveren. Het is dan ook erg nuttig om duidelijkheid te scheppen over informatieverplichtingen en niet-concurrentie. Een correct ontworpen manufacturing contract kan helpen vermijden dat de producent klanten van de opdrachtgever afwerft en schept dus voorwaarden voor een optimale en bestendige samenwerking.