Bijna kerst: elke werknemer een iPad?

04 december 2012 | IT-recht, Software

#

Bijna kerst. Tijd voor cadeautjes, en niet alleen in de privé-sfeer. In Nederland stond recent de ‘Belastingskamer’ van de Rechtbank in Haarlem voor een belangrijke vraag: valt een iPad onder de noemer van ‘een computer’, of eerder onder ’telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen’?

De onderverdeling is van groot belang, gezien in Nederland toestellen die vallen onder de noemer van ’telefoon, internet en communicatiemiddelen’ belastingvrij door de werkgever kunnen worden verstrekt. Voorwaarde is hier dat het zakelijk gebruik ‘van meer dan bijkomstig belang’ is. Ook in België hangt de fiscale situatie in grote mate af van het gebruik door de werknemer. Tijd voor een Belgische fiscale uitdieping.

 

Communicatiefunctie

De Nederlandse rechter was kort: een iPad is een computer. Hoewel communicatie ongetwijfeld een wezenlijk onderdeel vormt van de iPad, en de tablet bovendien bij uitstek geschikt is voor bepaalde communicatievormen, oordeelt de rechter dat de communicatiefunctie ‘geen centrale rol’ speelt bij de iPad.

Gelet op zijn formaat, geheugen en de vele gebruiksmogelijkheden leent de iPad zich immers tot veel meer, en is een tablet dan ook eerder aan te merken als een ‘kleine computer’.

 

Computerfuncties

De rechtbank keek niet enkel naar tekst- en dataverwerking, maar ook naar mogelijkheden als als het spelen van spelletjes, het maken en bewerken van foto’s, het lezen van e-boeken, het gebruiken van muziekfuncties en navigatiemogelijkheden. Dit zijn allemaal functies die volgens de rechtbank onder computerfuncties dienen te worden geschaard.

Omdat de iPads door de werknemers niet (nagenoeg) geheel zakelijk werd gebruikt, voldeed de werkgever niet aan de voorwaarden.

 

Fiscale regels in België

Ook in België rukken tablets al een tijdje op als werkinstrument. Wil een werknemer echter geen belasting betalen, dan moet die iPad, Galaxy of Blackberry PlayBook wel zuiver professioneel gebruikt worden. De reden hiervoor is eenvoudig: van zodra er een privé-gebruik wordt vastgesteld, komt dit op de loonbrief van de werknemer. Belastingen en RSZ zijn dan verschuldigd.

Immers, een werknemer die een tablet krijgt, en die ook privé mag gebruiken, verwerft in feite een voordeel in natura. Op dergelijke voordelen moeten dan sociale bijdragen en belastingen betaald worden. Vergelijk de situatie met een bedrijfswagen: ook dit voordeel komt op de loonbrief van de werknemer.

De RSZ is er vroeg bij, en heeft al een tijdje een waardering klaar.

 

RSZ en belastingen

Laten we uitgaan van de hypothese dat de werknemer een iPad krijgt, voor gemengd zakelijk en persoonlijk gebruik.

Het loonvoordeel van een tablet, die kosteloos ter beschikking is gesteld aan de werknemer voor privé (en professionele) doeleinden, bedraagt € 180,00 per jaar. Een bijkomende € 60,00 per jaar is verschuldigd wanneer de tablet aangesloten is op het internet. Het ‘internet’ wordt verder niet gedefinieerd, dus gaan we er vanuit dat dit enkel speelt wanneer er een mobiele data-SIM geactiveerd is op de tablet. Waneer ook WiFi onder de noemer ‘internet’ valt, zal de bijkomende € 60,00 per jaar de facto steeds verschuldigd zijn.

Deze berekening wordt echter (nog niet) gevolgd door de belastingsdienst. Als vuistregel geldt dat, bij gebrek aan forfaitair bedrag, er belast wordt op de werkelijke waarde van het materiaal. In het geval van een iPad dus zo om en beide € 499,00 (vertrekprijs). Zoals altijd, is enkel het privé-deel van het gebruik belastbaar.

 

Eindejaarsgeschenken

Nog even een woord van waarschuwing: een iPad cadeau geven aan uw werknemer, is eveneens een privé belastbaar voordeel, waarop evengoed sociale bijdragen en belastingen moeten worden betaald. De werkgever kan wel een cadeautje geven met Kerstmis, maar dan van geringe waarde. Concreet: € 35 per werknemer. Net niet voldoende voor die tablet, dus.

Hoe kan het dan wel? Een ‘speciale gelegenheid of gebeurtenis’, zoals een vijfjarig bestaan van een onderneming, kan voldoende zijn om het privé belastbaar voordeel uit te schakelen voor de werknemer. Een belangrijke pitch winnen, een groot contract afsluiten, een sterke omzetgroei, allen zijn ze speciale gelegenheden. Let wel: er is in dit geval geen privé belastbaar voordeel voor de werknemer, maar de kosten zijn niet langer aftrekbaar voor de werkgever.

En voor de creatieve geesten onder ons: de herdenking van de geboorte van Jezus Christus, is helaas geen speciale (bedrijfs)gelegenheid.

Bronnen:

ITenRecht: “Een iPad is een computer

 

Deze juridische bijdrage werd geschreven door jurist Matthias Dobbelaere, partner bij deJuristen.

 

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance