Deel deze blogpost en WIN. En de regels dan?

11 juli 2017 | IT-recht, Social Media

#

Facebook-wedstrijden, je komt ze vaak tegen en als ondernemer heb je er zelf misschien al één georganiseerd of willen organiseren. Maar wat zijn nu eigenlijk de regels in verband met zo’n Facebook-wedstrijden? Niet onregelmatig zie je ‘like en share’ wedstrijden passeren op Facebook. Vervelend vaak. Maar Facebook gaat verder en verbiedt dergelijke wedstrijden in principe zelfs. De juiste regelgeving van dergelijke wedstrijden lijken weinigen precies te kennen of op z’n minst toe te passen. Toch is het van belang de regelgeving te respecteren bij het organiseren van Facebook-wedstrijden, want Facebook zou weleens zonder boe of ba je populaire wedstrijd offline kunnen halen of erger nog, je zou een boete kunnen krijgen wegens schending van de wetgeving in verband met kansspelen.

Facebook Guidelines

Bij het organiseren van een wedstrijd zal je eerst en vooral moeten rekening houden met de Facebook Guidelines. De voorwaarden in deze Guidelines zijn van toepassing op allerlei promoties, Facebook wedstrijden inbegrepen. Facebook laat toe wedstrijden te organiseren via haar Facebook Apps, maar eveneens gewoon op je eigen “pagina” (niet persoonlijke tijdlijn!). Het gebruik van Facebook Apps biedt echter meer ruimte voor ‘creatieve’ vrijheid en laat je toe specialere en interactievere wedstrijden te creëren en organiseren. Het gebruik hiervan is wel betalend. Veel ondernemers zullen daarom opteren om gewoon hun eigen pagina en tijdslijn te gebruiken om een wedstrijd te organiseren. Deze keuze betekent wel dat je heel wat minder mogelijkheden zult hebben, zeker aangezien het gebruik van enkele Facebook-functies verboden zijn.

Facebookwedstrijden op een pagina

Zo laat Facebook bijvoorbeeld niet toe dat persoonlijke tijdlijnen en vriendschappen worden gebruikt voor het beheer van wedstrijden op een pagina. Dit betekent dat opdrachten als ‘Deel op je tijdlijn om mee te doen’ of ‘Tag je vrienden om mee te doen’ niet toegelaten zijn. Best vreemd, omdat je dergelijke wedstrijden vaak tegenkomt op Facebook. Veel Facebook-wedstrijden zijn dan ook gewoonweg in strijd met de huidige Guidelines. Het is echter wél toegelaten om gebruikers meer winkansen te geven door hun deelname te delen op hun tijdslijn indien je een Facebook App gebruikt. Aangezien de Facebook Guidelines regelmatig wijzigen, check je voor de organisatie van een wedstrijd op de Facebook App beter even de Guidelines naar eventuele wijzigingen.

Aansprakelijkheid Facebookwedstrijden

In het geval je zou denken dat de verantwoordelijkheid voor je wedstrijd door te schuiven valt naar Facebook, think again. Facebook is duidelijk in zijn wens eigen aansprakelijkheid zoveel mogelijk te vermijden. Het stelt expliciet dat wedstrijden volledig op eigen risico zijn en dat je zelf verantwoordelijk bent voor overeenstemming van de wedstrijd met de relevante wetgeving. Bovendien wordt vereist dat je bij jouw wedstrijd duidelijk vermeldt dat Facebook gevrijwaard is en de wedstrijd niet sponsort of goedkeurt.

Relevante Belgische wetgeving

Naast de Facebook Guidelines zal je als organisator ook de Belgische wetgeving, en meer in het bijzonder de kansspelwetgeving, moeten respecteren. Zo zal je moeten opletten dat je wedstrijd niet kan gekwalificeerd worden als tombola is of als een kansspel dat een licentie vereist. Geen tombola omdat de Nationale Loterij hier een monopolie op heeft. Dit houdt in dat je moet zorgen dat de uitslag van je wedstrijd niet volledig op het toeval berust. Een loting uit alle gebruikers die een bepaalde post geliked hebben, op een foto gereageerd hebben of een pagina geliked hebben, is uit den boze. Het is wel toegelaten om de uitslag afhankelijk te maken van een element van kennis, bijvoorbeeld via het gebruik van een schiftingsvraag. Ten slotte mag je nooit deelnamegeld vragen. In dit geval wordt de wedstrijd gekwalificeerd als kansspel waarvoor een licentie vereist is.

Enkele vuistregels

Bij het organiseren van een Facebookwedstrijd zal je dus goed moeten opletten. Je druist al snel in tegen de Facebook Guidelines en in het slechtste geval, de Belgische wetgeving met een boete tot gevolg. Hou volgende tips zeker in het achterhoofd:

  1. Kies ervoor ofwel via een Facebook App ofwel via een Facebookpagina te werken.
  2. Vraag enkel je pagina te liken, te reageren of eventueel iets op je pagina te posten, maar vraag niet een bericht op hun eigen profiel te plaatsen.
  3. Vermijd dat je wedstrijd een tombola wordt: gebruikt geen loting en laat de wedstrijd niet op louter toeval berusten.
  4. Stel een duidelijk wedstrijdreglement op met enkele, door Facebook verplichte, vermeldingen.
  5. Vraag geen deelnamebijdrage.

Een extraatje: Instagram is nu ook deel van Facebook, maar hier lijken andere Guidelines van toepassing. Daar lijkt het immers wel toegelaten dat gebruikers zelf foto’s en dergelijke posten op hun eigen account (iets wat bij Facebook niet het geval is). De Belgische regelgeving zal weliswaar wel van toepassing blijven. Lotingen zullen ook op Instagram verboden zijn.

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance