[WEBINAR] Algemene Voorwaarden – do’s & dont’s

12 juli 2022 | dJ Talks, IT-recht, Nieuws

#

Een handshake? Of toch juridisch sluitende algemene voorwaarden?

Je bent ondernemer. Je doet zaken. Liefst met fijne klanten, en met oog voor een lange termijn. Maar soms loopt het mis. De verstandhouding verziekt, de handdruk lijkt vergeten. Waar sta je dan?

Goede afspraken maken goede vrienden. Maar het is wanneer je geen goede vrienden meer bent, dat je die goede afspraken het hardste nodig hebt.

Enter: de algemene voorwaarden.

In dit webinar heeft Sarah bondig en met voorbeelden de do’s en don’ts van juridisch sluitende voorwaarden toegelicht. Vaak ondergewaardeerd. Even vaak ondoordacht en niet afgestemd op de juiste (evoluerende) noden van de onderneming. En toch ook wel onderworpen aan heel wat beperkende regels.

Q&A

Een vraag die niet helemaal gelinkt is aan het topic van vandaag, maar wel geregeld voorkomt in B2B contracting: Mogen klanten vragen aan medewerkers van ons om ook documenten te tekenen? Wanneer wel/niet?

Vragen staat steeds vrij.

Het is niet geheel ongebruikelijk dat medewerkers die ter plaatse komen (dit kunnen werknemers zijn van de dienstverlener, of freelancers die namens de dienstverlener gestuurd worden) gevraagd wordt zich aan bepaalde interne regels (veiligheid, gebruik van badge, vertrouwelijkheid…) te houden.

Een volgende stap kan dan zijn dat deze vraag vergezeld gaat met de vraag om daarover een document te ondertekenen, dat dan doorgaans een eenzijdige verklaring is omtrent het gewenste gedrag.

Een ander verhaal wordt het wanneer aan medewerkers gevraagd wordt een document te tekenen dat extra contractuele verbintenissen aan deze medewerker oplegt. Het is begrijpelijk dat een medewerker hierover terughoudend kan zijn – hij heeft immers reeds een contractuele band met de dienstverlener, en kiest er net voor om niet rechtstreeks met opdrachtgevers in een juridische relatie te komen.

Hoewel er geen juridisch doorslaggevend argument bestaat waarmee de dienstverlener de opdrachtgever kan verbieden dergelijke vraag te stellen, is het ook belangrijk te weten dat de dienstverlener moeilijkheden kan ondervinden om de medewerker te dwingen dergelijke extra verbintenissen te tekenen. Duidelijke communicatie tussen alle betrokken zal dan ook essentieel zijn, waarbij de bezorgdheden van de opdrachtgever doorgaans voor een groot stuk kunnen weggenomen worden in goede overeenkomsten met de dienstverlener.

Nog een vraag: Niet-afwervingsbedingen: wat is gangbaar en wat is afdwingbaar/conform wat in de rechtspraak aanvaard wordt?

Niet-afwervingsbedingen zijn zeker gangbaar in de dienstverlening, en dit gedurende het project en tot 12 maanden na afloop. Ruimere clausules lopen het risico bij een geschil niet weerhouden te worden.

Is een gegarandeerd werkende hyperlink wél voldoende?

Wanneer de communicatie digitaal/online verloopt, kan een gegarandeerd werkende hyperlink (naar de algemene voorwaarden) als voldoende beschouwd worden. Let wel op dat deze linkt zeer zichtbaar is op het ogenblik van de aanvaarding van het aanbod (dus geen “dark patterns” of verborgen paden).

Belangrijk aandachtspunt is ook om – in geval van wijzigende algemene voorwaarden – ook een goed versiebeheer te hebben waarbij de actuele versie van de algemene voorwaarden wordt ter beschikking gesteld, maar ook de oudere versies. Een conflict over een overeenkomst van 2 jaar geleden zal immers moeten opgelost worden aan de hand van de algemene voorwaarden die toen van kracht waren.

Wanneer de transactie echter fysiek en op papier verloopt, zal het afdrukken op de offerte of bestelbon van een url naar de algemene voorwaarden onvoldoende zijn, omdat in dat geval niet kan aangetoond worden dat de andere contractpartij daadwerkelijk de gelegenheid heeft gehad om er kennis van te nemen.

 

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance