Data Protection Officer

De GDPR laat toe dat je organisatie een externe DPO (ook wel bekend als de functionaris gegevensbescherming) aanstelt. Onze DPO-as-a-Service zorgt ervoor dat je organisatie op een praktische en kosteneffectieve wijze de GDPR naleeft en handelt volgens de GDPR best practices.

Voor sommige organisaties is het verplicht om een DPO aan te stellen, maar voor bedrijven die hiertoe niet verplicht zijn, is het alsnog aan te raden om dit ook in overweging te nemen. Dit geeft namelijk een duidelijk signaal dat je privacy en gegevensbescherming serieus neemt. Daarnaast zorgt dit voor een positief imago van je onderneming.

Ook indien je organisatie reeds een interne DPO heeft aangesteld, kunnen wij je DPO ondersteunen met betrekking tot juridische aspecten en de DPO up-to-date houden over de (nieuwe) wetgeving.

Voordelen externe DPO

  • Onze experts hebben de juiste expertise met betrekking tot de GDPR;
  • geen risico tot belangenconflict tussen de DPO en andere bedrijfsactiviteiten;
  • je organisatie hoeft zelf geen investering te doen in het opleiden van een interne medewerker tot een DPO en is derhalve kostenbesparend.

DPO-as-a-Service diensten

  • Algemeen advies en informatie verstrekking met betrekking tot verplichtingen uit de GDPR;
  • advies verstrekken met betrekking tot een Data Protection Impact Assessments (gegevensbeschermingseffect-beoordeling) en toezien op de uitvoering daarvan;
  • helpen bij het implementeren van principes van Privacy by Design & Default;
  • de medewerkers trainen in de GDPR en zorgen voor privacy awareness;
  • fungeren als Single Point of Contact (SPOC) voor de toezichthoudende autoriteit voor je organisatie;
  • ondersteunen bij het opstellen van een verwerkingsregister;
  • verwerkingsovereenkomsten aangaan met relevante partijen van je onderneming en het proces bewaken.