Facebook wijzigt Data Use Policy

28 november 2012 | GDPR, Privacy

#

Facebook verzamelt al een tijdje input van zijn gebruikers, om aan te voelen in welke richting ze hun beleid best sturen. Hun systeem telde de commentaren waarin gebruikers kenbaar maakten dat ze een bepaald onderwerp tot een stemming wilden onderwerpen.

Indien daartoe 7000 commentaren (of ‘comments’) werden verzameld, zou Facebook een stemming organiseren. De resultaten van die stemming werden gehonoreerd indien 300 miljoen gebruikers voor stemden.

 

Bij de laatste wijziging van het ‘Data Use Policy’ negeerde Facebook wederom de stemmen die riepen om meer controle en bescherming van hun data. Ondanks de onwaarschijnlijkheid dat er ooit 300 miljoen van de 1 miljard gebruikers zouden stemmen, heeft Facebook ook aangekondigd dat ze dit systeem zouden laten uitdoven. Er zou een alternatief mechanisme in de plaats komen, waarin meer wordt gekeken naar de kwaliteit van opmerkingen in plaats van hun kwantiteit.

Vele bronnen, waaronder Techcrunch, speculeren over de oorsprong van deze beslissing. Men duidt daarbij op het rijzende succes van organisaties zoals Europe vs. Facebook en hun Our Policy project. Hierin leggen ze de vinger op de wondes waar we op terugkomen onder het gebruik van data.

 

De facto monopolie

Het gebruik van Facebook is tegenwoordig zo populair dat vele consumenten zonder de (nieuwe) voorwaarden te lezen een account aanmaken of behouden. In de westerse landen zou je kunnen spreken van een de facto monopolie op de sociale netwerk markt. Enkel Twitter biedt wat concurrentie, maar heeft duidelijk een andere niche.

Facebook bevindt zich dus in een uitzonderlijk geprivilegieerd scenario waarin ze eisen kunnen stellen zolang ze het merendeel van de gebruikers behouden. Zonder deze vorm van monopolie zouden weinigen zomaar akkoord gaan met de manier waarop Facebook de gebruiker als product gebruikt. Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat een kledingszaak er mee weg zou komen om elke klant met naam en foto op de voorruit te plakken, ook al stond dit ergens in hun algemene voorwaarden begraven. Gelukkig maar is er zo’n geval geen monopoliesituatie aanwezig, zoals bij Facebook.

Anderzijds zijn veel gebruikers niet tevreden met mate van privacy die Facebook biedt. We kunnen daarin twee hoofdlijnen onderscheiden, namelijk werkelijke openbaarheid en het gebruik van data.

 

Werkelijke openbaarheid

Facebook heeft het vrij eenvoudig gemaakt om te bepalen wat werkelijk openbaar is. Gebruikers die hierover vragen hebben kunnen terecht bij de ‘Veelgestelde Vragen’ van Facebook, of kunnen verdere uitleg vinden in een ontelbare hoeveelheid online gidsen. Uiteindelijk komt het er op neer dat je naar het icoontje rechtsonder een ‘post’ moet kijken om de draagwijdte van je privacy te beoordelen, bv. Vrienden, Vrienden van vrienden, of Openbaar. Let vooral op dat wereldbolletje, en niet vergeten dat je commentaar op een openbare pagina vanzelfsprekend ook openbaar is.

Dat gebruikers fouten maken over het begrip openbaar kan ik begrijpen. Als een journalist dat doet, dan vind ik dat al eerder wat frustrerend. Zo las ik het volgende in De Standaard en Het Nieuwsblad onder de sensatie zoekende titel ‘Facebook deelt al uw slecht verstopte liefdesgeheimen’:
‘Daarbij worden de slecht verstopte liefdesgeheimen van alle Facebook-koppels tijdlijn-gewijs samengevat op een openbare pagina.”

Facebook.com/us is inderdaad een verzameling van posts tussen jezelf en je partner, net zoals je met elk van je vrienden een ‘Friendship Page’ hebt. Vanzelfsprekend hanteert Facebook de originele privacy instellingen voor elke afzonderlijke post. Het enige nieuws is dat Facebook nu een nieuwe URL heeft gelinkt aan de pagina van jezelf en je romantische partner.

 

Gebruik van data

Wat deze week opviel was dat Facebook zijn privacy bepalingen niet in een Privacy Policy heeft gegoten, maar hiervoor een “Data Use Policy” hanteert. Dit schept alvast een iets minder privacy-vriendelijke sfeer.

Het valt ook op dat Facebook vaak spreekt over het gebruik van zijn data, wanneer het gaat over data die de gebruiker heeft geupload. In 2011 kwam ook aan het licht dat Facebook data niet zomaar verwijdert, wanneer een gebruiker bepaalde informatie of foto’s van het sociaal netwerk haalt. Alles bleef blijkbaar netjes opgeslagen op de servers van Facebook.

Een Oostenrijkse student, Max Schrems, verzette zich tegen dit principe en diende klacht in met het verzoek tot overhandigen van alle informatie die Facebook over hem had. Hij kreeg uiteindelijk een ellenlang tekstbestand waaruit hij kon concluderen dat Facebook zelfs dan lang niet alle informatie had vrijgegeven. Sterker nog, er dook GPS data op die hij zelf nooit aan Facebook had overgemaakt. Max heeft zich de laatste jaren bezig gehouden met het oprichten van Europe vs. Facebook, en heeft er op die manier voor gezorgd dat Facebook onderworpen werd aan een strenge audit door de Ierse Data Protection Commission.

Op de website van het Our Policy project kan je duidelijke wijzigingsvoorstellen vinden gericht aan Facebook. Duizenden gebruikers hebben naar deze eisen gelinkt in de comments onder de blogpost van Facebook die de nieuwste wijzigingen aankondigde.

 

Besluit

Facebook is winstgevend door het verkopen van gepersonaliseerde reclameblokken en we kunnen alleen maar hopen dat het merendeel van de gebruikers weet dat hun data hiervoor wordt gebruikt. Een algemene opt-out om gebruikt te worden in ‘Sponsored posts’ lijkt mij een minimum aan bescherming. Momenteel moet men de pagina’s één voor één “niet leuk vinden” om hieraan te ontsnappen. Facebook zou het verwijderen van verschillende categorieën data ook beter kunnen organiseren zodat gebruikers meer controle over hun data hebben. Het bekende principe blijft overeind: bij Facebook ben je geen klant, wel het product.

Bronnen:

http://www.scribd.com/doc/114043437/TechCrunch-Facebook-s-Proposed-Changes-11-21-2012-To-Data-Use-Policy-Redlined-Version
http://techcrunch.com/2012/11/21/facebook-site-governance-vote/
http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/10541616
http://www.huffingtonpost.com/2011/10/21/facebook-privacy-policy-europe-student-complaints_n_1022988.html
http://www.our-policy.org/
http://www.europe-v-facebook.org/EN/en.html

 

Deze juridische bijdrage werd geschreven door jurist Bert Nijs, redacteur voor deJuristen.

 

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance