Vanaf 1 maart 2012 gelden er voor zoekopdrachten op Google wereldwijd nieuwe privacyvoorwaarden. De wijzigingen werden via een grote mediacampagne onder de aandacht van de gebruikers bedacht.

Inmiddels worden de gevolgen stilaan duidelijk: de zoekmachine kan onze preferenties beter voorspellen en brengt reclame op maat. Dit brengt grote bezorgdheid teweeg bij de Google gebruikers die zich vragen stellen inzake mogelijke inbreuken op hun privacy.

 

Nieuwe privacyvoorwaarden

De nieuwe privacyvoorwaarden kwamen onder de aandacht van de Europese privacytoezichtshouders. Zij bundelden voor het eerst de krachten in de zogeheten Artikel 29-werkgroep. Onder leiding van het Franse CNIL voerden ze een onderzoek naar de compatabiliteit van Google’s grensoverschrijdende persoonsgegevensverwerking met de Europese regelgeving. Het resultaat is een brief aan Google met aanbevelingen inzake verduidelijking en wijziging van de nieuwe voorwaarden. Volgens de werkgroep zijn de nieuwe regels niet volledig in lijn met de Europese privacywetgeving. Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Artikel 29-werkgroep, gaf aan deze gezamenlijke acties in de toekomst vaker te zullen ondernemen.

 

Verfijnd doelwit

Het grootste probleem in de nieuwe privacyvoorwaarden is dat Google nu gegevens kan verzamelen vanuit diverse producten, zoals Youtube, Google + of Android, om een beter doelwit te creΓ«ren voor adverteerders. Daarmee plaatst Google duidelijk adverteerders voor gebruikers. Google dient over de gebruikte methodes meer informatie te verschaffen: het is immers niet duidelijk welke data worden verzameld en voor welke doeleinden. Verder wordt ook gevraagd om een opt-out systeem te voorzien. De Europese Privacyrichtlijn verbiedt immers het zonder toestemming combineren van persoonsgegevens voor online marketing- en reclamedoeleinden. Gebruikers moeten de keuze hebben om hun gegevens al dan niet door te geven. De expliciete toestemming is hierbij van cruciaal belang.

 

Besluit.

De Artikel 29-werkgroep verduidelijkt dat deze aanbevelingen niet bedoeld zijn om de verbetering van de zoekmachine te blokkeren, maar dat ze werden geformuleerd ter bescherming van de privacy en het vertrouwen van de consument. Het onderzoek werd inmiddels onderschreven door de Canadese en verschillende Aziatische toezichtshouders. Deze brief zou dan ook een domino-effect kunnen hebben en ook in de Verenigde Staten gevolgen teweegbrengen. Google heeft nu van Europa enkele maanden de tijd gekregen om de nodige maatregelen te treffen. De Europese toezichtshouders zullen zich dan op het einde van het jaar uitspreken over mogelijke juridische stappen als vervolg op het onderzoek.

Bronnen: Npr.org, cbpweb.nl, slate.com, cnil.fr

Deze juridische bijdrage werd geschreven door jurist Christophe Meysmans, redacteur voor deJuristen.

 

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance