Michel onder vuur

21 november 2013 | Privacy

#

Dat lobbywerk tot het dagelijkse takenpakket van de Europarlementariër en zijn entourage hoort is al lang geen geheim meer. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg neemt de ruimte waartoe alleen erkende lobbyisten en parlementsleden toegang hebben een zeer prominente plaats in. Het is niet onlogisch dat aan sectoren die een significante invloed hebben op de economische toestand binnen de Europese grenzen  de mogelijkheid wordt geboden om – zij het in beperkte mate – invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Waar de grens ligt tussen het verdedigen van zijn belang en het onder druk zetten van politici is echter al vaker onderwerp van discussie geweest.

 

Zo ook nu het vrt-programma Panorama erachter kwam dat MR-politicus Louis Michel, voormalig minister van Buitenlandse Zaken in België, maar liefst 229 voorstellen tot amendementen formuleerde tegen de gloednieuwe privacy-wet van de Europese Unie. Daarmee bekleedt Michel de tweede plaats in de ranglijst van Europarlementariërs die de meest amendementen hebben ingediend. Eén voor één amendementen die de persoonlijke privacy van de consument aantasten, trouwens. Daden die niet onmiddellijk te verwachten vallen van een politicus van liberale strekking.

Het staat niet ter discussie dat de amendementen er kwamen op vraag van verschillende machtige lobby’s, zo zou onder andere de sociaalnetwerksite Facebook druk hebben uitgeoefend op de entourage van Louis Michel. De Franstalige politicus zelf beweert echter van niets te weten. Volgens Michel zou één van zijn vaste medewerkers alle amendementen, zonder zijn weten, op elektronische manier hebben ingediend. Vast staat dat de medewerker waarvan sprake erg actief was in de gesprekken met de verschillende belanghebbende lobby’s.

Er wordt alvast met belangstelling uitgekeken naar de reportage, deze avond om 21:35 in Panorama, op canvas.

 

Deze juridische bijdrage werd geschreven door Karel-Jan Vercruysse, legal assistant bij deJuristen.

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance