Big value in the good guy: hoe privacy zichzelf heruitvindt

23 februari 2023 | Privacy

Privacy blijft een van de meest fundamentele vrijheden die we als mens hebben afgedwongen. De keuze om elementen van onszelf wél of niet naar buiten te brengen. De keuze voor vertrouwen in anderen die iets over ons moeten weten en dit niet zomaar publiek maken. Dat vertrouwen is in een geconnecteerde online wereld even essentieel als delicaat. In the end zijn organisaties die dat (online) vertrouwen winnen en behouden de winnaars.

Middel en obstakel

We zien als mens of bedrijf de dingen in de wereld als middel of obstakel, als iets dat onze doelen dichter brengt of net verder weg. Geen verassing dat in de board rooms obstakels met weinig enthousiasme worden onthaald en het moeten afleggen tegen de sexy shiny tools die het leven makkelijker maken en de onmiddellijke salesbehoefte bevredigen.

In welke hoek privacy compliance geduwd werd is helaas duidelijk, not the sexy shiny one. Maar wat we zien is dat privacy langzaam maar zeker de rug recht en zich tussen de mensen bevindt. Het winnen van vertrouwen wordt opwindend, net als het winnen van deals, wellicht omdat de twee meer en meer met elkaar verstrengeld geraken.

Connecting people

Offline is het beschermen van onze privacy een enigszins beheersbaar gegeven. We weten met wie we spreken en maken snel conclusies of we al dan niet dingen kunnen toevertrouwen over wie we zijn en wat we willen.

Maar vandaag, en meer nog morgen, navigeren we door het leven via platformen, applicaties en systemen, gebouwd of verworven door de grote internetjongens en all got connected.

Wie kiest om niet mee te doen verdient ons respect, maar zal in steeds grotere mate isolement ervaren. Wie wél meedoet had tot aan de introductie van GDPR in 2018 wellicht een gevoel van berusting als het over privacy ging. The connected world stuwt onze welvaart en allemaal willen we toegang.  Dat ons privéleven als pasmunt werd gevraagd, begon langzaam te wennen. Elk systeem, applicatie en platform wil immers weten wie we zijn, wat we willen en wie we worden. De goudkoorts naar big (personal) data sloeg door.

Revival van de privacyreflex

GDPR was als een vuistslag op de tafel, een nieuw nulpunt voor privacy. Maar ondernemers voelden veel weerstand tegen de inspanningen die de GDPR hen oplegde. Het toepassingsgebied was immers zeer ruim. De meest eenvoudige loyalty kaart of de company nieuwsbrief werd plots een “ding” dat door een kostelijk compliance traject omzwachteld moest worden.

De ontradingspolitiek door zware sancties deed bedrijven schoorvoetend opschuiven richting meer privacy maturiteit, maar van harte was het niet. De idee dat het beschermen van persoonsgegevens kon evolueren tot een strategie, tot een handvat om marktaandeel te winnen, was in weinig ondernemersgeesten genesteld.

Maar langzaam ontwaakte de verdoofde privacyreflex wél bij de deelnemers aan het online speelveld. GDPR zette in op individuele rechten zoals recht op toegang, correctie en wissen van de informatie die over jou verspreid was geraakt. Plots werd duidelijk dat je bedrijven kon ondervragen over je data en dat zij verplicht waren jou te antwoorden binnen welomlijnde termijnen. Over incidenten met je data diende je onmiddellijk geïnformeerd te worden en het recht om vergeten te worden bleek een boodschap die bleef plakken.

De emancipatie van datasubjecten was gestart en is tot op vandaag niet opgehouden. Tegen het einde van 2024 zal 75% van de wereldbevolking de bescherming genieten van wetgeving die dezelfde of gelijkaardige beginselen aan die van de GDPR installeert. Zulke verschuivingen zijn niet meer te verwaarlozen door wie zijn brood verdient met online diensten.

Trust I seek, do I find it in you?

De manier waarop je als bedrijf mensen behandelt, welke impact je hebt op je natuurlijke omgeving en welke handvaten je inbouwt om onethisch gedrag te kortwieken differentieert jouw bedrijf op een unieke manier.

Je ESG-score is geen nice-to-have maar een must-have. (Online) vertrouwen heeft zich als factor in de vergelijking van je winstgevendheid genesteld. Dat vertrouwen is wat mensen op jouw website, platformen en applicaties doet terechtkomen. Het duidelijk en publiek uitspreken van de waarden die je uitdraagt wordt niet alleen meer verlangd door activisten met kartonnen borden, maar ook door jouw klanten, potentiële werknemers, leveranciers, investeerders, financiers, kortom iedereen die noodzakelijk is om jouw bedrijf te doen slagen en standhouden in een steeds competitiever landschap. Privacy-strategie is een fantastische opportuniteit om nu al voorsprong te nemen in een wereld die nog verder opschuift naar gedecentraliseerde technologie, slimme machines en virtuele werelden. Maybe de bad guys are sexy, but the good guys are winning…

Privacy-strategie als opportuniteit. Dat is de manier waarop ons Data Protection team dag in dag uit zich inzet om samen met onze klanten de weg uit te stippelen die je als onderneming kan inslaan. De GDPR zien we daarbij niet als een roodlicht, maar eerder als een rondpunt waarlangs we je veilig gidsen.

Wil je ook weten hoe je vertrouwen en dus waarde kan creëren door de juiste aandacht te besteden aan privacy compliance? Spreek er over met onze experten via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Steven De Meyer, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance