Contractuele aansprakelijkheid. Carte blanche of toch beter begrenzen?

Contractuele aansprakelijkheid. Carte blanche of toch beter begrenzen?

Ondernemen betekent ook risico nemen. Je investeert en je produceert, maar de kans bestaat dat je producten of diensten niet aanslaan bij je doelgroep. Naast dit typische ondernemingsrisico bestaat er echter ook een aansprakelijkheidsrisico. Wat als jouw SaaS-dienst...

Potje breken is potje betalen: aansprakelijkheid onder de GDPR

Potje breken is potje betalen: aansprakelijkheid onder de GDPR

Als we het hebben over de aansprakelijkheid in de zin van de GDPR, dan gaat dat over de relatie tussen de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken enerzijds en personen die schade lijden doordat de GDPR-regels niet nageleefd werden anderzijds. Wie moet er instaan...