Wanneer je een merk laat registreren, krijg je een tijdelijke exclusiviteit op dat teken. Je zou een merk dus kunnen registreren louter en alleen om anderen te verhinderen dit teken te gebruiken. Dit is een merkregistratie om defensieve redenen. Een louter defensieve...