09/04/2019 In sneltempo is vorige week een controversieel wetsvoorstel door het Parlement gesluisd. Amper een week na het indienen ervan werd het (bijna unaniem) al op 21 maart 2019 goedgekeurd.  Het gaat om  het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft[1]. Enkele regels wat betreft […]