18 oktober 2017 Op 24 mei 2016 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), in werking getreden. Organisaties krijgen echter twee jaar de tijd om zich op deze nieuwe privacywetgeving voor te bereiden. Uiterlijk op 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonlijke gegevens verzamelen, in overeenstemming zijn […]