Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 22 van onze Grondwet leggen het recht op eerbiediging van het privΓ©- en gezinsleven vast. Dit basisprincipe lijkt zeker tijdens Coronacrisis vaak ingeroepen te worden. Maar kan dit recht op...