Herken je me nog? De implicaties van Deep Fakes.

Herken je me nog? De implicaties van Deep Fakes.

04/02/2019 Inleiding Onlangs publiceerde Shane Dawson op Youtube een video met daarin een aantal scenario’s van hoe deep fakes gebruikt en misbruikt kunnen worden. Deep fakes zijn een vorm van cognitieve hacking en komen in de buurt van een hoax. Concreet houdt het in dat een deep learning algoritme bewegende beelden verwerkt en de vorm […]

De auteursrechtrichtlijn: een wolf in schaapskleren

De auteursrechtrichtlijn: een wolf in schaapskleren

10 juli 2018 Leestijd: 7 min. Met een meerderheid van 318 stemmen tegen 278 heeft het Europees Parlement het voorstel voor de nieuwe auteursrechtrichtlijn vorige week donderdag (5 juli) verworpen. Die richtlijn wil de versnipperde regelgeving betreffende de bescherming van auteursrechten aanpassen aan de digitale economie. De realiteit is immers dat het internet vandaag de […]