Wat is artificiële intelligentie en waarom is AI belangrijk?

24 september 2020 | dJ Talks

Weinig nieuwe technologieën spreken zo tot de verbeelding als artificiële intelligentie (AI). Artificiële intelligentie en autonome systemen komen steeds meer voor in allerlei aspecten van ons dagelijkse leven: vandaag reeds helpt AI al in veel domeinen de mens performanter en accurater te werken, ook al staan we pas aan het begin van deze ingrijpende evolutie. Denk maar aan muziek-aanbevelingen op Spotify die jouw muziekkeuze bepalen, gepersonaliseerde advertenties op Facebook die jouw koopgedrag beïnvloeden en Siri die jouw persoonlijke assistente wordt. Allemaal beïnvloeden ze ons leven op een subtiele, maar significante manier. 

Artificiële intelligentie bedreigt dan ook de status quo en beheerst sinds enige tijd heel wat (juridische) debatten: jobs riskeren overbodig te worden. De consument dreigt een pion te worden van dergelijke AI systemen naarmate ze overal opduiken. Mensen zoals Bill Gates, Stephen Hawking en Elon Musk waarschuwden reeds voor de gevaren die hiermee gepaard gaan.

Daartegenover staat dat de voordelen die artificiële intelligentie kan bieden verregaand zijn, en dit best niet zomaar aan de kant wordt geschoven. Om AI veilig en correct toe te passen is wél maatschappelijk debat en een goede regulering noodzakelijk. In deze blogreeks van deJuristen zal er dieper worden ingegaan op de verschillende aspecten waarin AI de samenleving beïnvloedt. In dit eerste deel vind je een algemene inleiding en werpen we kort een blik op wat er in verdere blogs aan bod zal komen. 

Maar eerst: wat is artificiële intelligentie nu eigenlijk? 

In de oude traditie vertel je aan een machine of computer: “als dit gebeurt, doe dan dat”. De uitkomst wordt aldus reeds bepaald. Artificiële intelligentie werkt echter op een andere manier en vertrekt van de gegevens zelf. Heel simpel gezegd is AI een programma waaraan je vraagt: “dit zijn gegevens: vertel me wat je er in ontdekt.”

Artificiële intelligentie is dus een concept waarbij machines “denken als mensen”. We weten reeds dat bepaalde apparaten, met behulp van software, hun omgeving kunnen waarnemen en acties ondernemen volgens algoritmes. Een algoritme kan hierbij het beste worden beschreven als een stapsgewijze procedure voor berekening, gegevensverwerking, evaluatie en geautomatiseerde redenering en besluitvorming. De term AI wordt vervolgens toegepast wanneer een dergelijke machine “cognitieve” functies nabootst – zoals leren en het oplossen van problemen – die normaal gesproken geassocieerd zouden worden met natuurlijke personen. 

De 3 soorten artificiële intelligentie

  • De eerste betreft zwakke AI of liever Artificial Narrow Intelligence (ANI) en heeft als kenmerk dat de AI één specifieke taak evengoed of beter kan uitvoeren als een mens.
  • De tweede soort betreft Artificial General Intelligence (AGI) en kenmerkt zich door het toepassen van denkvermogen op verschillende problemen of situaties, op hetzelfde niveau als gemiddeld menselijk verstand. De bijzonderheid zit hem dan dat een AGI dit miljarden keren sneller kan dan wij.
  • De derde soort betreft Artificial Super Intelligence (ASI) en kenmerkt zich door een superioriteit op alle fronten tegenover de cognitieve vaardigheden van de (meest slimme) mens, waaronder IQ, EQ en creatieve vermogens.

Het brein achter al deze artificiële intelligentie is een technologie die ‘machine learning’ heet. Dit is het concept dat computers leren van gegevens met een minimum aan programmering. Het laat programma’s toe om patronen te gaan zoeken in data. Alledaagse voorbeelden van machine learning zijn gepersonaliseerde aanbevelingen van diensten als Spotify, Amazon en Netflix. In de financiële wereld worden de systemen getraind met Machine Learning om slechte leningen, en risicovolle aanvragen te ontdekken en kredietscores te genereren.

En wat kunnen we nog verwachten van artificiële intelligentie?

Veel gehoord: deze digitale evolutie is een bedreiging voor onze jobs! In verdere blogs bekijken we of artificiële intelligentie écht onze banen zal stelen en wat de impact is op bijvoorbeeld recruitment en kredietverlening. Ook zal er verder worden gekeken naar de mogelijke ‘robot-rechter’ en AI in de advocatuur. 

Artificiële intelligentie heeft echter niet enkel invloed op onze jobs, het heeft ook invloed op onze rechten. In onze blogs zullen we dan ook even inzoomen op het privacy-aspect en het auteursrecht.

Naast het reguleren van het gebruik van artificiële intelligentie, wordt echter ook al nagedacht om aan AI-systemen ook rechten te geven. Maar er is evenzeer een tegenovergestelde stroming, waar ervoor gepleit wordt om mensen net meer mensenrechten te geven tegen AI-toepassingen. In de laatste blogs zal meer op deze aspecten worden ingegaan.

Als technologie-kantoor volgen deJuristen de laatste ontwikkelingen op gebied van artificiële intelligentie natuurlijk op de voet. Bij vragen hierover kan u ons steeds contacteren via hallo@dejuristen.be

Geschreven door Delphine Cannoot en Paulien Vandenborre, Trainees deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance