Wij geloven dat privacy reglementering geen obstakel hoeft te zijn voor je onderneming, maar dat je door privacy compliance een positief imago kan uitdragen.

De afgelopen decennia is er een verandering opgetreden in de manier waarop we winkelen en hoe wij ons dagelijks leven organiseren. Onze persoonlijke en professionele activiteiten hebben geleid tot een toename van data. Digitale technologie maakt het mogelijk om de details van ons dagelijks leven te bewaren en zo een digitale footprint te creëren. De technologische ontwikkelen volgen elkaar snel op met als gevolg een toename in het dataverkeer, en uitwisseling van persoonsgegevens in automatische processen en systemen.

Om ervoor te zorgen dat individuen, om wiens persoonsgegevens het gaat, meer controle krijgen over hun persoonsgegevens is de General Data Protection Regulation (GDPR of ook wel de Algemene Verordening – AVG genoemd) in het leven geroepen. De GDPR brengt nieuwe en striktere regels voor het verwerken van persoonsgegevens met zich mee.

De GDPR legt de verantwoordelijkheid bij de organisatie om aan te tonen dat je aan de privacyregels voldoet. Kortom: de GDPR- regels dwingen je om na te denken over hoe je organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Je moet dus kunnen aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens binnen je organisatie in lijn is met de vereisten uit de GDPR.

Voor organisaties die de juiste expertise niet hebben, is de GDPR is een complexe wetgeving. GDPR blijft ingewikkeld, omdat het raakvlak heeft met andere onderwerpen zoals onder andere portretrecht.  deJuristen helpt je echter graag om deze complexe regelgeving te vertalen naar een begrijpbare taal.

GDPR staat niet op zichzelf. Vaak heeft dit raakvlakken met het grotere domein van cyber security. deJuristen kunnen zorgen voor gemoedsrust door met onze partners van Bow Tie Security elk aspect van uw digitale veiligheid te bekijken.

Op een multi-vendor & multi-disciplinaire wijze kan Bow Tie Security in het domein van cyber security het volgende bijdragen:

  • Continue bijstand bij preventie, detectie, respons en remediëring.
  • Het voorzien van assessments, advies, compliance, certificatie, awareness en andere noodzakelijke services.
  • Een 360° blik op uw cyber security.

 

Bekijk onze andere diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

e-Compliance

privacy is een mensenrecht

Privacy Diensten

Privacy Audit

Kom te weten welke risico’s aanwezig zijn in je organisatie.

Privacy Compliance

Wij helpen je organisatie GDPR-compliant te maken.

Data Protection Officer (DPO) as a Service

Een DPO is soms verplicht, maar zelfs als dat niet het geval is, is het sterk aan te raden. Het toont je toewijding aan privacy, verbetert je imago en heeft voordelen boven een interne DPO.

Privacy Advisory

Wij kunnen je organisatie adviseren en begeleiden

Cyber Security

Door u volledig te ontzorgen op vlak van cyber security slaapt u niet alleen op uw twee oren, maar kan u integraal focussen op wat echt telt, het bouwen van uw business.