Belgian Red Devils: ook stille vennoten kunnen praten

20 mei 2016 | Auteursrecht, Intellectuele Eigendom

#

Of je nu geïnteresseerd bent in voetbal of niet, de hype rond de Rode Duivels naar aanleiding van het WK in Brazilië is je ongetwijfeld niet ontgaan in 2014. Wanneer onze Duivels op de grasmat staan, gaat dat niet voorbij zonder geconfronteerd te worden met hun portret op uw blikje of flesje frisdrank. Ook de verzamelaars onder ons kunnen hun verzamelwoede steeds voeden met de duivelse stickers.

Twee jaar na datum krijgt deze campagne nog een juridisch staartje. De portretrechten waarop onze Rode Duivels recht hebben, zijn tot op heden slechts gedeeltelijk betaald aan enkele spelers. Andere spelers hebben zelf nog geen cent van deze rechten op hun bankrekening zien verschijnen. Voor aanvoerder van de Rode Duivels, Vincent Kompany, is de maat vol. Hij schreef een brief naar zijn medespelers om niet meer bij de pakken te blijven zitten. Hij wil de Voetbalbond tot actie aansturen.

In de brief zijn drie verschillende voorstellen te lezen. Ten eerste stelt hij een minnelijke schikking voor. Aangezien er reeds twee jaar is verstreken en al verschillende toenaderingen werden gedaan zonder resultaat, stelt de vraag zich of dit effectief nog een optie is. Indien deze gemoedelijke oplossing een doodlopende straat blijkt te zijn, vraagt Kompany om een audit uit te laten voeren van de boekhouding. Op die manier moet de juistheid van de bedragen gecontroleerd worden en zou transparantie in dit financiële kluwen hartelijk onthaald worden. Indien nodig zal deze audit gerechtelijk afgedwongen worden. Als ultimum remedium stelt Kompany een boycot voor van toekomstige sponsorevenementen en reclamespotjes. Dat zou een open oorlog betekenen tussen de spelers en de Voetbalbond.

Voor we over geldbedragen praten, bekijken we even het juridische statuut van bovenstaande problematiek. Recht op afbeelding wordt geregeld in de Auteurswet. Hierbij is te lezen dat je steeds de toestemming nodig hebt om een foto te nemen van iemand. Naast deze toestemming is het van belang dat er bij eventuele verspreiding ook een aparte geïnformeerde toestemming is voor deze verspreiding. Op te merken is dat bekende personen moeten dulden dat er foto’s van hen genomen worden. Maar ook hier zijn grenzen aan. Nog steeds is een toelating vereist voor het commercieel gebruik van deze afbeeldingen. Tot hier is alles in orde voor onze Rode Duivels. Het schoentje knelt echter bij de uitbetaling van de portretrechten die geïnd worden door het commercieel gebruik van deze foto’s.

Peanuts

Over hoeveel geld gaat hier eigenlijk? De pot van portretrechten bedraagt 1.081.000 euro. Gemiddeld zou elke speler recht hebben op 30.000 euro. In vergelijking met hun loon is dit peanuts. Kompany geeft dan ook mee dat het hem niet om het geld te doen is, maar om het principe dat afspraken moeten nageleefd worden. Het adagium ‘pacta sunt servanda’ (elke overeenkomst strekt tot wet), is hem dus niet algeheel onbekend.

Om de inning en verdeling van de betreffende portretrechten, werd vier jaar geleden nochtans een stille handelsvennootschap opgericht om een transparant beleid te creëren. De Voetbalbond treedt hierbij op als werkende vennoot, terwijl de spelers als stille vennoten werden aangeduid. De missie van transparantie is bij deze dus niet volbracht. Verder had de Voetbalbond misschien geen rekening gehouden met het feit dat stille vennoten niet altijd stil op de achtergrond blijven, maar ook eens op hun strepen kunnen staan.

Enkele weken voor het EK is de sfeer tussen de spelers en de Voetbalbond dus niet optimaal. Vandaag laat de Voetbalbond de stille vennoten echter aan het woord tijdens een intern overleg.  Benieuwd wat dit zal opleveren voor onze Duivels.

 

(Deze bijdrage werd geschreven door Femke Vanden Buverie)

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance