We schreven het al naar aanleiding van Data Protection Day: de speeltijd is voorbij. Na 2 jaar GDPR lijkt het er meer en meer op dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een zeer actieve rol wil spelen in de handhaving van onze privacy bij de verwerking van...