Domeinnamen

De domeinnaam is het begrijpbare adres van een internetpagina. Computers communiceren namelijk met elkaar via IP-adressen (bv. 195.22.138.102), vergelijkbaar met een telefoonnummer. Door aan een IP-adres een domeinnaam te koppelen, zorg je ervoor dat je website gemakkelijk gevonden wordt.

Een domeinnaam kan je gebruiken:

  • als locatie van een website
  • als deel van een gepersonaliseerd e-mailadres.

Zowel particulieren als bedrijven mogen een domeinnaam registreren. Om een domeinnaam te registreren, moet je je wenden tot een geregistreerde agent:

  • De nationale domeinnamen (‘.be’, ‘.fr’, ‘.nl’,…) worden door nationale organisaties beheerd, die op hun beurt erkend zijn door Icann.
    In België is het beheer van de ‘.be’ domeinnamen in handen van de vzw DNS.be.
  • De generieke domeinnamen (‘.com’, ‘.org’, ‘.net’, ….) worden beheerd door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann).
  • De domeinnaam ‘.eu’ wordt beheerd door EURid.

De voorwaarden, procedure en prijs verschillen van organisatie tot organisatie en bijgevolg van agent tot agent. De registratie van een domeinnaam moet ook aan bepaalde technische en juridische voorwaarden voldoen. deJuristen kunnen helpen bij het registeren van je domeinnaam.

Elke domeinnaam is uniek. Meestal wordt een domeinnaam toegekend op basis van het principe ‘first come, first served’ (eerst gekomen, eerst bediend). Wie het snelst een aanvraag indient, zal dus de domeinnaam verwerven. Wat nu als jouw gewilde domeinnaam al in handen is van iemand anders?

Te goeder trouw

Hier gaat het om de situatie waarbij iemand een domeinnaam registreert zonder dat die persoon de bedoeling had om rechten van derden op dezelfde benaming te schaden, bijvoorbeeld, omdat die persoon zelf een recht bezit op de benaming in kwestie.

Hier blijft het principe van ‘first come, first served’ gelden. Wie als eerste een betwiste domeinnaam te goeder trouw heeft geregistreerd, zal deze dus mogen behouden.

Het is echter denkbaar dat de houder van de domeinnaam en degene die rechten op de betrokken benaming kan laten gelden, onderling afspraken maken om de schade voor laatstgenoemde te beperken. deJuristen kan helpen om deze onderhandelingen en afspraken in goede banen te leiden.

 

Te kwader trouw

Het onrechtmatig registeren van een domeinnaam, registratie te kwader trouw, heet ‘cybersquatting’. Specifiek is cybersquatting het registreren van een domeinnaam die identiek of gelijkaardig is aan een merk, handelsnaam, familienaam of elke andere benaming die iemand anders toebehoort, zonder zelf een legitiem recht of belang op deze benaming te hebben en met als doel schade toe te brengen aan een derde of er onrechtmatig voordeel uit te halen.

Men kan denken aan het voor veel geld te koop aanbieden van een domeinnaam aan de houder van een merk of handelsnaam of aan een concurrent van hen; de poging om Internet gebruikers met winstoogmerk naar de eigen website te lokken; het registreren van een domeinnaam met als doel de handel van een concurrent te verstoren…

In België zijn er twee manieren om een domeinnaam die door iemand anders geregistreerd is terug te krijgen. De eerste manier is via een alternatieve geschillenprocedure (ADR). De tweede manier is via de Belgische rechtbanken. De wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen heeft namelijk een specifieke vordering tot staking ingevoerd.

deJuristen kan in het bijzonder helpen onderhandelingen in goede banen te leiden en adviseren met betrekking tot een mogelijke procedure.

Onze website gebruikt cookies en verzamelt informatie over je bezoek om onze website te verbeteren. Bekijk onze  Cookie verklaring en maak hieronder een keuze.

Cookie settings

Hieronder kan je kiezen welke soorten cookies je toelaat op deze website. Klik op de  "Save cookie settings" knop om je voorkeuren op te slaan.

Functionele cookiesOnze website gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken.

Analytische cookiesOnze website gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyzeren en te optimaliseren.

Social media cookiesOnze website plaatst sociale media cookies om 3rd party content to tonen. Deze cookies kunnen mogelijks je persoonlijke data tracken.

Advertentie cookiesOnze website plaatst advertentie cookies om je 3rd party advertenties te tonen op basis van je interesses.

Andere cookiesOnze website plaatste 3rd party cookies van andere 3rd party diensten die geen analytische, social media of advertentie cookies zijn.