Cloud & Platforms

Cloud geeft bedrijven de kans om hun opslag en verwerkingscapaciteit te verhouden en IT kosten te doen dalen. Met deze voordelen verwordt Cloud en Edge dan ook een nieuwe standaard, die traditionele on-premise software vervangt. Met aandacht voor beschikbaarheid,  privacy  en veiligheid moeten cloud service providers een evenwicht zoeken tussen innovatie, kosten en risico’s.

Onze Cloud contracten op maat weerspiegelen dat evenwicht met oog voor juridische details. Zo stelt zich de vraag aan wie de data toekomt? Welke verplichtingen heeft een cloud leverancier bij beëindiging van het contract? Zijn er bij de exit voldoende waarborgen tegen vendor lock-in? Welke verhaalsmogelijkheden heeft een klant? Deze complexe contracten draaien niet alleen rond het recht op gebruik van bepaalde software, maar regelen ook de diensten die daarbij horen.

IaaS

Infrastructure-as-a-service (IaaS) contracten regelen de outsourcing van IT infrastructuur (zoals opslag en rekenkracht). Het grote voordeel van IaaS is dat de cloud leverancier verantwoordelijk is voor hosting, onderhoud en vaak ook de support van de verleende infrastructuur. Onze gespecialiseerde IT/IP-juristen werken vanuit hun uitgebreide ervaring IaaS contracten op maat uit met oog voor verzameling van verschillende juridische en technische aspecten.

Business Continuity en Disaster Recovery (BC/DR)

Hoe garandeer je de integriteit van data en toepassingen in de cloud? Het spreekt voor zich het bij Cloud af en toe geheel mis kan gaan. In zo’n gevallen is disaster recovery en backup-as-a-service een onmisbaar redmiddel. Cloudproviders zullen principieel de aansprakelijkheid voor verlies van gegevens pogen af te wimpelen door te wijzen op een gedeelde verantwoordelijkheid tussen cloud leverancier en klant. Ons gespecialiseerd team van IT/IP-juristen stelt met de nodige zorgprocedures op die in lijn liggen met de strategie en risicotolerantie van de klant.

PaaS

Platform-as-a-Service (PaaS) overeenkomsten voorzien het verhuren van platformen waarop SaaS-applicaties worden ontwikkeld en gehost. Deze technische contracten bieden de klant, meestal een ontwikkelaar, van de nodige IT infrastructuur in de vorm van een online platform. Doorgaans wenst de afnemer van een PaaS dienst minder controle op de onderliggende infrastructuur in vergelijking met een IaaS overeenkomst. Zo kan de afnemer zich concentreren op zijn belangrijkste taak: softwareontwikkeling.

Juridisch gezien worden PaaS contracten geregeld in verschillende gedetailleerde documenten zoals Terms of Service, een Acceptable Use Policy en SLA’s (Service Level Agreements). Sleutelaspecten die bij deze documenten aan de orde zijn: de hiërarchie van documenten, de licentie alsook de continuïteit van de dienstverlening. Ons gespecialiseerd team van  juridische experten stelt met veel plezier deze documenten op in functie van de gewenste controle en flexibiliteit.

SaaS

SaaS of Software-as-a-Service is een vorm van Cloud computing waarbij dienstverlener software ‘in de cloud’ aanbiedt, en hiermee ook verplichtingen draagt met betrekking tot accountbeheer, beschikbaarheid van de dienst en licenties. SaaS contracten kunnen zowel de distributie of resale van applicaties omvatten. Andere SaaS-overeenkomsten regelen ontwikkeling van nieuwe SaaS-software, veelal aangevuld met een SLA. Wij letten daarbij steeds op essentiële aspecten inzake IP en continuïteit van de dienstverlening. Zo bieden wij duidelijke en begrijpelijke SaaS-contracten die in lijn liggen met de bezorgdheden van de klant of de leverancier.