The registrant, the registrar, and the registry. De schattenjacht naar een domeinnaam.

30 maart 2021 | Domeinnaam, Intellectuele Eigendom

Vandaag is iedereen zich bewust van het belang van de digitale wereld. Het is dan ook vanzelfsprekend voor ondernemingen om hun economische activiteit uit te oefenen op het internet, via een website. Om die website actief te krijgen, spelen domeinnamen een cruciale rol. Aan de hand van domeinnamen krijgen geïnteresseerden immers de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze toegang te krijgen tot de informatie die men zoekt. Maar wie bepaalt de toegang tot die domeinnamen?

DNS België

In België is DNS Belgium verantwoordelijk voor het beheer van het topleveldomein .be en de nieuwe extenties .vlaanderen en .brussels. DNS Belgium staat voor Domain Name System en is een Belgische not-for-profitorganisatie. Zij biedt zowel operationeel als administratief beheer van de domeinnaamzones .be, .vlaanderen en .brussels.

ccTLD vs gTLD

Binnen de domeinnamen wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten topleveldomeinen (TLD’s).

Enerzijds zijn er de generic top-level domains (gTLD). Voorbeelden hiervan zijn .com, .net, .org. Ook de nieuwe extensies .vlaanderen en .brussels zijn gTLD’s. Het gaat dan met name over extensies die geen landcode bevatten. Generic top-level domains kan je verder nog onderverdelen in sTLD (sponsored top-level domains) en uTLD (unsponsored top-level domains).

Anderzijds zijn er ook de country-code top-level domains (ccTLD), zoals .be, .us, .es. Deze TLD is uitsluitend gereserveerd voor landen. Voor ccTLD’s is het landelijk register, het domain name register, verantwoordelijk.

Beiden (gTLD’s als ccTLD’s) staan onder gezag van het ICANN, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN beheert echter zelf geen domeinnamen. Dit laat ze over aan andere organisaties, registry’s genaamd. DNS Belgium is hier een voorbeeld van.

DNS Belgium kan zowel de extensie .be als .vlaanderen en .brussels registeren. Ze beheert in België dus zowel gTLD’s als ccTLD’s.

Registratie: de registrant, de registrar en de registry

Particulieren én bedrijven mogen een domeinnaam, als combinatie van een naam met een TLD, registreren. Om jouw domeinnaam succesvol te kunnen registeren, moet je als registrant wel een aantal stappen doorlopen.

Allereerst dien je een domeinnaam te kiezen. Zorg ervoor dat je domeinnaam uniek en beschikbaar is. Het is mogelijk om naast .be ook domeinnamen in België te registreren met .vlaanderen en .brussels.

Na het kiezen van jouw unieke domeinnaam, kan je op zoek gaan naar een registrar of hostingpartij om je domeinnaam te laten registreren. Een registrar is een bedrijf dat in opdracht van bedrijven, instellingen of personen een domeinnaam registreert. Het is dus een tussenpersoon tussen jou als registrant, en de registry die een TLD beheert. Registrars concurreren onderling hevig om de beste service en de laagste prijs te kunnen garanderen.

Je gekozen registrar zal vervolgens de registry (bijvoorbeeld DNS Belgium) de gegevens over jou en je domeinnaam bezorgen. Zij zullen je domeinnaam automatisch voor één jaar registreren. DNS zal daarna de registrar inlichten over de registratie. Wist je dat nieuwe geregistreerde domeinnamen al binnen de 30 minuten actief zijn?

Geldigheidsduur registratie

Het is belangrijk te onthouden dat je een domeinnaam niet kan kopen, enkel registreren. Wanneer je een domeinnaam laat registreren krijg je een gebruiksrecht voor de periode van een jaar voor de geregistreerde domeinnaam. De naam is dus niet jouw eigendom.

Jouw domeinnaam is geldig zolang je aan alle voorwaarden van registratie voldoet. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de registrar die je hebt gekozen en kunnen dan ook verschillen.

Daarnaast is het ook mogelijk om je domeinnaam na de periode van een jaar te verlengen. Vergeet dit wel niet tijdig te doen! Indien jouw registrar geen “automatische” verlenging aanbiedt, en je onderneemt niet tijdig actie, dan komt jouw domeinnaam gewoon opnieuw beschikbaar en kan een ander ermee gaan lopen!

Prijskaartje

Voor de registratie van een domeinnaam is er geen vast prijskaartje. Integendeel, de prijs voor registratie varieert zelf sterk. Er worden verschillende onderscheiden gemaakt om de prijs te bepalen.

Het eerste onderscheid bevindt zich bij de soort extensie waaronder je je domeinnaam wil registreren. Sommige extensies zijn gratis of zeer goedkoop, anderen kunnen dan weer zeer duur zijn. Voor een .be -domeinnaam betaal je per jaar gemiddeld 19,65 euro, met schommelingen tussen de 5 en 50 euro.

Daarnaast wordt er ook een onderscheid gemaakt afhankelijk van de beschikbaarheid van de extensie. Indien een extensie nog beschikbaar is betaal je de standaardprijs. Is deze extensie al ingenomen, maar je wenst deze toch over te nemen, dan betaal je veel meer. Afhankelijk van hoe gegeerd de naam in kwestie is. Wanneer je gewenste domeinnaam reeds geregistreerd is te kwader trouw door iemand anders, spreekt men van cybersquatting of domain name squatting.

Een ander onderscheid kan gemaakt waren op basis van welke diensten verbonden zijn aan een domeinnaam. Ook kunnen tijdelijke promoties plaatsvinden. Wist je dat veel hostingbedrijven campagnes voeren om nieuwe klanten aan te trekken?

Wat bij cybersquatting?

Zoals reeds vermeld is het mogelijk dat jouw domeinnaam al reeds in gebruik is. Het is een typisch fenomeen bij schaarste: er kan immers maar één welbepaalde domeinnaam zijn!

Cybersquatting vindt plaats wanneer je te kwader trouw een domeinnaam registreert die identiek of gelijkaardig is aan het merk, de handelsnaam, een familienaam of elke andere benaming die iemand anders toebehoort.

ICANN beschouwt de volgende vier omstandigheden als bewijs dat de registratie te kwader trouw heeft plaatsgevonden:

  • Wanneer de domeinnaam enkel werd geregistreerd met de bedoeling deze weer te verkopen, verhuren of over te dragen aan de persoon of een concurrent van de persoon die eigenaar is van het merk of de handelsnaam;
  • Wanneer de domeinnaam werd geregistreerd om de eigenaar van het merk of de handelsnaam te beletten de domeinnaam te bekomen;
  • Wanneer de domeinnaam wordt geregistreerd met het doel de activiteiten van een concurrent te verstoren;
  • Wanneer de domeinnaam wordt geregistreerd om met opzet gebruikers naar de website te trekken, om zo door de verwarring die ontstaat met het merk, er commercieel gewin uit te halen.

In België zijn er twee manieren om een domeinnaam die al door iemand anders op die manier geregistreerd is, terug te bekomen. Dit kan zowel via een alternatieve geschillenprocedure (arbitrage of bemiddeling) als via de Belgische rechtbanken.

Overdraagbaarheid van geregistreerde domeinnamen

Geregistreerde domeinnamen kunnen overgedragen worden. De overdraagbaarheid is wel afhankelijk van de soort extensie. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt in een .be extensies en .vlaanderen en .brussels extensies. Daarnaast wordt ook een onderscheid gemaakt tussen overdracht naar een domeinnaamhouder bij dezelfde registrar of bij een andere registrar. Voor beide overdrachten dient een transfercode aangemaakt te worden. Dit vereist de medewerking van de overdragende registrant, en van de overnemende registrant.

Wat met de privacy van de registrant?

Een registry zoals DNS verwerkt de gegevens hoofzakelijk om de diensten die ze aan domeinnaamhouders aanbiedt te garanderen en om de domeinnamen technisch te beheren. DNS heeft ook een data protection officer in dienst die verantwoordelijk is voor de bescherming van alle gegevens.

Op de website van DNS kan je zien dat ze beschikken over een opzoekfunctie, Whois genaamd. In de opzoekfunctie kon je de contactgegevens van een domeinnaamhouder opvragen door het ingeven van een specifieke domeinnaam. Ondertussen heeft DNS deze opzoekfunctie al aangepast om de privacy van domeinnaamhouders maximaal te kunnen beschermen. Er werd een onderscheid gemaakt tussen domeinnaamregistraties op naam van particuliere personen en op naam van rechtspersonen.

Voor domeinnaamregistraties op naam van particuliere personen worden de gegevens van de domeinnaamhouder volledig afgeschermd, ze kunnen dan ook niet via een gewone opzoeking geconsulteerd worden. De opvraging van deze gegevens is alleen mogelijk via een aanvraagformulier. Voor domeinnaamregistraties op naam van bedrijven en organisaties worden bij een opzoeking wel steeds de gegevens van een domeinnaamhouder (zoals het adres, naam van het bedrijf en het telefoonnummer) getoond. De naam van fysieke contactpersonen en het e-mailadres is niet zichtbaar.

Conclusie

Domeinnamen zijn voor ondernemers vaak even belangrijk als een fysiek adres of een telefoonnummer. Bovendien zijn ze relatief goedkoop wanneer ze nog beschikbaar zijn.

Investeer je in de uitbouw van een sterke branding, geschraagd door een geregistreerd merk? Vergeet dan ook niet om de hiermee verbonden domeinnamen, in verschillende TLD’s, mee te nemen. Laat je je merk registreren via deJuristen, dan kunnen we je ook helpen met deze de bijhorende domeinnamen, aan zeer competitieve prijzen.

En word je toch verrast door een geval van cybersquatting, dan kan je steeds een beroep doen op onze expertise via hallo@dejuristen.be.

Geschreven door Camille Duysburgh, Trainee deJuristen, en Kris Seyen, Partner deJuristen

Onze diensten

Information Technology

Intellectuele Eigendom

Privacy

e-Compliance